Układy mieszające

Nowe mieszacze Purmo Laser Series to produkty pod każdym względem innowacyjne. Zarówno design, jak i technologia produkcji są prawdziwą rewolucją na rynku polskim. Zestawy mieszające Purmo Laser Series wyznaczają nowe standardy w instalacjach grzewczych. Produkowane są w polskiej fabryce przy wykorzystaniu profili ze stali nierdzewnej.  Stal nierdzewna dorównuje estetyką i klasą najlepszym gatunkom polerowanego mosiądzu. Nowe zestawy mieszające Purmo to przede wszystkim  jakość, komfort i bezpieczeństwo. 

Czterodrogowy blok mieszający - POZYCJA USUNIĘTA Z OFERTY


W naszej ofercie znajduje się blok mieszający współpracujący poprzez siłownik z regulatorem pogodowym. Blok wyposażony jest w czterodrogowy zawór mieszający, pompę, zawór upustowy, zawór bezpieczeństwa i dwa termometry.

Możliwość ręcznego ustawienia stopnia zmieszania lub poprzez płynną regulację (siłownik +regulator)


TempCo fix / fix eco

Szanowni Państwo

Od stycznia 2013 zestaw mieszający TempCo fix (FAW3MTF3T5106000) został wycofany z oferty.

Zamiast niego oferujemy Państwu zestaw TempCo fix Eco (FAW3MTFVT5106100) z pompą elektroniczną.
 

Zestaw mieszający Purmo został zaprojektowany,  by umożliwic montaż obiegów ogrzewania podłogowego w insta-lacjach, gdzie temperatura wody grzewczej odpowiada grzejnikom (np.70/55oC).Pracuje on jako regulator niskotemperaturowy. Dzięki zwartej, kompaktowej budowie może być montowany bezpośrednio w szafce rozdzielaczowej.

Zestaw mieszający  jest wyposażony w:

   - wysokowydajną pompę Grundfos Alpha 2L 15/60
   -
   3-drogowego zaworu mieszającego, zaworu zwrotnego i zaworu regulacyjnego
   - głowicy termostatycznej z czujnikiem 20-50°C
   - ogranicznika temperatury zasilania
   -termometru

Dane techniczne:

- Max. temperatura otoczenia: 0 - 50 °C
- Max. temperatura czynnika grzewczego: 0 - 80 °C
- Max. ciśnienie robocze: 6 bar
- Zakres regulacji temperatury zasilania: 20 - 70 °C 1)
- Nominalna wydajnośc cieplna: ca. 14 kW
- Armatura: mosiądz Ms 58, niklowany
 - Rury: stal nierdzewna 1.4301

Elemnty systemu:

1. zasilanie ogrzewania płaszczyznowego (1” GW)
2. powrót ogrzewania płaszczyznowego (1” GW)
3. zasilanie z obiegu pierwotnego (1” GZ)
4. powrót z obiegu pierwotnego (1” GZ)
5. pompa obiegu ogrzewania płaszczyznowego
6. głowica termostatyczna z blokadą
7. 3-drogowy zawór mieszający
8. zawór zwrotny
9. termometr temperatury zasilania
10. ogranicznik temperatury zasilania
11. czujnik temperatury zasilania
12. zawór regulacyjny
13. zawór kulowy 1” GW ze śrubunkiem 1” GW
TempCo Fix Lowara Ecocirc

TempCo Fix Lowara Ecocirc (FAW3MTFVT5106200)


Zestaw mieszający Purmo został zaprojektowany,  by umożliwić montaż obiegów ogrzewania podłogowego w instalacjach, gdzie temperatura wody grzewczej odpowiada grzejnikom (np.70/55oC).Pracuje on jako regulator niskotemperaturowy. Dzięki zwartej, kompaktowej budowie może być montowany bezpośrednio w szafce rozdzielaczowej.
Zestaw mieszający Purmo jest zmontowany przed zapakowaniem i składa się z:
- Wysokowydajnej pompy Lowara z funkcją Auto Adapt, z wbudowanym
ogranicznikiem temperatury
- 3-drogowego zaworu mieszającego, zaworu zwrotnego i zaworu regulacyjnego
- głowicy termostatycznej z czujnikiem 20-50°C

Dane techniczne: 
- Max. temperatura otoczenia: 0 - 50 °C 
- Max. temperatura czynnika grzewczego: 0 - 80 °C 
- Max. ciśnienie robocze: 6 bar 
- Zakres regulacji temperatury zasilania: 20 - 50 °C 1) 
- Nominalna wydajność cieplna: ca. 18 kW 2)
- Armatura: mosiądz Ms 58, niklowany
 - Rury: Mosiądz Ms 63, niklowany
 


Elementy systemu:
1. zasilanie ogrzewania płaszczyznowego   (śrubunek 1" GW)
2. powrót ogrzewania płaszczyznowego (śrubunek 1" GW)
3. zasilanie obiegu pierwotnego (1" GZ)
4. powrót obiegu pierwotnego (1" GZ)
5. pompa elektroniczna Eco Floor T z ogranicznikiem (55oC) 15/6
6. głowica termostatyczna z ograniczeniem
7. 3-drogowy zawór mieszający
8. zawró zwrotny (ZZ)
9. termometr mierzący temperaturę wody zasilającej
10. wkręcane gniazdo z tuleją zanurzeniową do czujnika temperatury zasilania
11. zawór regulacyjny

Laser Series

Zestaw mieszający Laser Series

Zestaw mieszający Laser Series może być stosowany wszędzie tam, gdzie konieczne jest obniżenie parametrów wody zasilającej instalację ogrzewania płaszczyznowego. Jest wyposażony w bezdławicową  pompę Wilo RS KU 15/60 z regulowaną 3 stopniową prędkością obrotową. Do nastawiania temperatury zasilania instalacji ogrzewania podłogowego służy głowica termostatyczna wyskalowana w stopniach Celsjusza, w zakresie 30-70oC. Dzięki temu od razu wiadomo jaka będzie temperatura wody przepływającej przez instalację. Dodatkowo termometr zamontowany na zasilaniu instalacji ogrzewania płacz czynowego umożliwia bezpośredni odczyt temperatury czynnika. Aby nie przekroczyć nastawionej temperatury maksymalnej zestaw mieszający został wyposażony w ogranicznik temperatury zasilania. W razie potrzeby wyłącznik bezpieczeństwa wyłączy pompę obiegową i tym samym zapobiegnie przegrzaniu i uszkodzeniu ogrzewania płaszczyznowego.  Dzięki zwartej, kompaktowej budowie, zestaw mieszający  montuje się  szybko i łatwo. Jest przystosowany  do montażu z lewej strony rozdzielacza.

Zestaw mieszający  jest wyposażony w:

 • zawór termostatyczny oraz głowicę z kapilarą
 • pompę Wilo RS KU 15/60
 • termometr na zasilaniu instalacji ogrzewania podłogowego
 • ogranicznik temperatury zasilania
 • zawór odpowietrzający

Zasada działania

Zawór termostatyczny (13) jest regulatorem proporcjonalnym. W zależności od temperatury nastawionej na głowicy termostatycznej (30-70oC) „gorąca” woda o temperaturze zasilania z obiegu kotła (3) miesza się z „zimną” wodą powracającą z obiegów ogrzewania podłogowego (2).  Kontrolę nad nastawioną temperaturą zasilania dla ogrzewania podłogowego sprawuje czujnik (7) .  Odchylenia od nastawionej wartości powodują zmianę ilości gorącej wody dodawanej do układu przez zawór termostatyczny. Temperatura zasilania ogrzewania podłogowego jest utrzymywana w stałym wąskim zakresie wartości i można ją odczytać bezpośrednio na termometrze (9).

Dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury zasilania gwarantuje  ogranicznik temperatury OT (8), który wyłącza pompę zestawu mieszającego przy przekroczeniu temperatury na nim nastawionej (sugerowana nastawa  60oC). Między podłączeniami ze strony kotła (3) i (4) znajduje się zawór zwrotny (12), który zabezpiecza przed bezpośrednim (krótkim) spięciem hydraulicznym obiegu pierwotnego, np. przy wyłączonej pompie.

1.   zasilanie ogrzewania płaszczyznowego (śrubunek1“ GW lub nypel 1” GZ)
2.   powrót ogrzewania płaszczyznowego (śrubunek1“ GW lub nypel 1” GZ)
3.   zasilanie z obiegu pierwotnego (3/4” GZ)
4.   powrot z obiegu pierwotnego (3/4” GZ)
5.   pompa obiegu ogrzewania płaszczyznowego Wilo RS KU 15/60
6.   głowica termostatyczna
7.   czujnik temperatury zasilania
8.   ogranicznik temperatury zasilania
9.   termometr temperatury zasilania
10.  zawór odcinający
11.  zawór odpowietrzający
12.  zawór zwrotny
13.  zawór termostatyczny z nastawą wstępną

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne:

Max. temperatura otoczenia: 0 - 50 °C
Max. temperatura czynnika grzewczego: 0 - 80 °C
Max. ciśnienie robocze: 6 bar
Zakres regulacji temperatury zasilania: 30 - 70 °C 1)
Nominalna wydajność cieplna: ca. 10 kW
Moc pompy: I → 46W
 
II → 67W
 
III → 93W
Armatura: Mosiądz Ms 58, niklowany
Rury: Stal nierdzewna AISI 304  gr.1,5mm

1)   Zakres nastawy temperatury zasilania jest chroniony przez blokady zabezpieczające i ograniczony do zakresu 30-50°C co uniemożliwia nastawienie zbyt wysokiej temperatury przez niepowołane osoby.

Laser Series Pro

Zestaw mieszający Laser Series Pro

Zestaw mieszający Laser Series Pro może być stosowany wszędzie tam, gdzie konieczne jest obniżenie parametrów wody zasilającej instalację ogrzewania płaszczyznowego. Jest najlepszym rozwiązaniem w tej klasie urządzeń. Jego główną zaletą jest wysokowydajna pompa elektroniczna Wilo Yonos 15/6 ze zmienna prędkością obrotową - w zależności od ilości otwartych obwodów grzewczych pompa sama dostosowuje prędkość obrotową / przepływ. Pozawala to zaoszczędzić  do 70% energii w porównaniu do pomp standardowych. Ponadto zestaw mieszający Laser Series Pro wyposażony jest w trójdrożny zawór mieszający, który pozwala na błyskawiczne ustawienie odpowiedniej temperatury i nie wymaga żmudnej regulacji hydraulicznej. Dzięki zwartej, kompaktowej budowie, zestaw mieszający  montuje się  szybko i łatwo zarówno z lewej, jak i z prawej strony rozdzielacza.

Zestaw mieszający  jest wyposażony w:

 • zawór 3-drożny ESBE VTA372
 • pompę elektroniczną Wilo Yonos Para 15/60 z funkcją  auto-zabezpieczenia przed zbyt wysoką temperaturą
 • termometry na zasilaniu i powrocie instalacji ogrzewania podłogowego
 • zawór odpowietrzający

Zasada działania

Zawór mieszający (6) jest regulatorem proporcjonalnym. W zależności od temperatury nastawionej na pokrętle 3-drogowego zaworu termostatycznego (35-60oC) „gorąca” woda o temperaturze zasilania z obiegu kotła (3) miesza się z „zimną” wodą powracającą z obiegów ogrzewania podłogowego (2).  Odchylenia od nastawionej wartości powodują zmianę ilości gorącej wody dodawanej w zaworze mieszającym. Temperatura zasilania ogrzewania podłogowego jest utrzymywana w stałym wąskim zakresie wartości i można ją odczytać bezpośrednio na termometrze (7). Dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury zasilania gwarantuje  zintegrowany z pompą czujnik z funkcją auto-ochrony pompy Wilo Yonos Para 15/6. W przypadku zbyt wysokiej temperatury otoczenia poza dopuszczalny zakres, elektronika redukuje automatycznie prędkość obrotową pompy  w celu powrotu do warunków normalnych.

 

1.      Zasilanie ogrzewania płaszczyznowego (śrubunek1“ GW lub nypel 1” GZ)
2.      Powrót ogrzewania płaszczyznowego (śrubunek1“ GW lub nypel 1” GZ)
3.      Zasilanie obiegu pierwotnego (1“ GZ)
4.      Powrót obiegu pierwotnego (1“ GZ)
5.      Pompa elektroniczna Wilo Yonos PARA 15/60 z funkcją  auto-zabezpieczenia przed zbyt wysoką temperaturą
6.      3-drogowy zawór mieszający ESBE VTA 372 
7.      Tmierzący temperaturę wody zasilającej
8.      Korek
9.      Zawór odpowietrzający

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne:

Max. temperatura otoczenia: 0 - 70 °C
Max. temperatura czynnika grzewczego: 0 - 90 °C
Max. ciśnienie robocze: 6 bar
Zakres regulacji temperatury zasilania: 35 - 60 °C
Nominalna wydajnośc cieplna: ca. 10 kW 1)
Moc pompy: 5-45 W
Armatura ESBE: Mosiądz DZW CW602N
Rury: Stal nierdzewna AISI 304

Zestaw TempCo VT – umożliwia właściwą regulację 

TempCo VT to zestaw zaworów, który został zaprojektowany do współpracy z instalacją stanowiącą połączenie dwóch systemów grzewczych: ogrzewania podłogowego i grzejników.

Zaletą, która różni go od zwykłych zaworów ograniczających temperaturę powrotu jest nowatorska konstrukcja. W rozwiązaniu Purmo ogrzewanie podłogowe jest połączone hydraulicznie szeregowo z grzejnikiem, co  powoduje, że temperatura zasilania ogrzewania podłogowego jest obniżana przez grzejnik. Dzięki szeregowemu podłączeniu zestaw TempCo VT zapewnia proste zrównoważenie hydrauliczne. Zarówno podłogówkę jak i grzejnik reguluje się kręcąc jednym centralnym zaworem. Zintegrowane zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą, wyłącza automatycznie obieg ogrzewania podłogowego w razie przekroczenia temperatury 55 oC, bez konieczności odcięcia grzejnika. Jest to możliwe dzięki specjalnemu obejściu w konstrukcji zaworu (tzw. bypass), co odróżnia TempCo VT od popularnych zaworów RTL.

Z - zasilanie
P - powrót
G - grzejnik
OP - obieg ogrzewania podłogowego
Kocioł - obieg kotła
STW - ogranicznik temperatury
 

Z głowicą

Mały zestaw mieszający z pompą i głowicą termostatyczną - POZYCJA USUNIĘTA Z OFERTY

Zestaw regulacyjny przeznaczony do bezpośredniego podłączenia jednej lub dwóch pętli ogrzewania podłogowego do instalacji grzejnikowej. Jego zastosowanie pozwala zaoszczędzic na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego, który w tym przypadku jest niepotrzebny. Jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy „podłogówka” jest potrzebna tylko w jednym pomieszczeniu np. łazience, kuchni lub pokoju dziennym. Mały zestaw obniża temperaturę wody z np.70°C do temperatury właściwej dla instalacji ogrzewania podłogowego np. 40°C. Pompa zapewnia potrzebny przepływ wody w obiegach ogrzewania podłogowego, a ogranicznik temperatury nie pozwala, by temperatura zasilania przekroczyła 55°C. Temperaturę powietrza w pomieszczeniu można regulowac za pomocą głowicy termostatycznej.

 

Z siłownikiem

Mały zestaw mieszający z pompą i głowicą termoelektryczną - POZYCJA USUNIĘTA Z OFERTY

Zestaw regulacyjny przeznaczony do bezpośredniego podłączenia jednej lub dwóch pętli ogrzewania podłogowego do instalacji grzejnikowej. Jego zastosowanie pozwala zaoszczędzic na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego, który w tym przypadku jest niepotrzebny. Jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy „podłogówka” jest potrzebna tylko w jednym pomieszczeniu np. łazience, kuchni lub pokoju dziennym. Mały zestaw obniża temperaturę wody z np.70°C do temperatury właściwej dla instalacji ogrzewania podłogowego np. 40°C. Pompa zapewnia potrzebny przepływ wody w obiegach ogrzewania podłogowego, a ogranicznik temperatury nie pozwala, by temperatura zasilania przekroczyła 55°C. Temperaturę powietrza w pomieszczeniu można regulowac za pomocą głowicy termoelektrycznej, podłączonej do jednego z termostatów TempCo: Basic, Comfort lub Digital.

 

Broszura - Automatyka bezprzewodowa TempCo E3

Broszura - ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe

Zestaw TempCo VT - ogrzewanie podłogowe / grzejniki

Instrukcja - TempCo fix

TempCo VT- instrukcja montażu

Instrukcja montażu i obsługi - zestawy mieszające TempCo fix Lowara Ecocric

Instrukcja - zestaw mieszający na rozdzielacz

Instrukcja - mały zestaw mieszający

Instrukcja - regulator centralnego ogrzewania Lago 0321

Instrukcja - 4-drogowy blok mieszający

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU nr 37/18 - Zestaw pompowo mieszający Purmo TEMPCO FIX ECO 2

Katalog techniczny i cennik - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i system rurowy CleverFit (03.2018)

Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (05.2016)