TS14 S

Suchy system ogrzewania połogowego PURMO został zaprojektowany do specjalnych zastosowań, w których tradycyjne mokre systemy nie mogą być użyte. Dotyczy to na przykład starych remontowanych budynków lub nowych budowanych w technologii lekkiej z drewnianym stropem na legarach. Stropy drewniane charakteryzują się przenoszeniem niewielkich obciążeń użytkowych, co wyklucza zastosowanie ciężkich wylewek betonowych, których waga sięga 130 kg/m2. Oznacza to, że podłoga o powierzchni 20 m2, waży 2,6 tony!

System suchy Purmo jest lekki i wytrzymały. W połączeniu z płytami suchego jastrychu waży zaledwie 40 kg/m2 i może przenosić obciążenia do 150 kg/m2.

Ponadto, system suchy charakteryzuje się niewielką grubością i doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie ograniczona jest docelowa wysokość podłogi. Łączna grubość systemu wynosi zaledwie 50 mm, przy czym składa się na nią grubość płyt styropianowych (25 mm) oraz płyt suchego jastrychu (2x 12,5 mm).

Kolejną zaletą opisywanego systemu jest jego natychmiastowa gotowość do pracy tuż po skończeniu montażu i wykonaniu niezbędnej próby ciśnieniowej. Jest to znaczne udogodnienie w porównaniu z systemem mokrym, w którym wylewka wymaga min. 3 tygodniowego okresu naturalnego wiązania oraz kolejno ,min. 8 dni wygrzewania. W tym czasie nie można układać i wykańczać podłóg, gdyż grozi to pęknięciem podłogi w czasie późniejszej eksploatacji.

Budowa

1) Płyta z kanalikami ze styropianu EPS 200 o grubości 25 mm do montażu rury
2) Rura grzejna Purmo PE-RT/AL/PE-RT 14x2 mm
3) Profile stalowe Omega o długości 1000 mm
4) PE-folia 0,15 mm grubości
5) Suchy jastrych (np. Brio Knauf, Fermacell, itp.)
6) Podłoga

 

 

 


System suchy składa się z profilowanych płyt styropianowych klasy EPS 200. Odległość pomiędzy kanalikami wynosi 75 mm. W kanalikach, w których będą układane rury, montowane są profile stalowe Omega. Zapewniają one pewne mocowanie rury 14x2 mm przy małym rozstawie oraz lepsze przewodzenie ciepła.

Po ułożeniu rur, cały system jest pokrywa się ocynkowanymi blachami stalowymi, które zapewniają optymalną dystrybucję obciążenia i równomierną temperaturę podłogi.

Kolejnym elementem konstrukcji są płyty suchego jastrychu, np. Knauf Brio 18 lub 23, Fermacell (Xella) 2E22, itp. Są one wymagane w przypadku łazienek oraz innych pomieszczeń z podłogami klejonymi do podłoża, a także w przypadku występowania dużych obciążeń punktowych, jak np. wanna, kominek, sejf, itp.

System szybkiego montażu do suchej zabudowy zgodnie z PN-EN 1264, składa się z wymienionych poniżej elementów.

Płyty systemowe ze styropianu EPS 200 zgodnie z DIN EN 13163, profile w kształcie litery omega do mocowanie rur grzejnych. Dodatkowa izolacja, w zależności od wymagań poziomu tłumienia hałasu i zapewnienia wymaganego oporu cieplnego. Dostosowanie do odpowiedniej wysokości podłogi w celu schowania projektowanych rurociągów, kabli elektrycznych w podłodze zgodnie z normą DIN 18560, T. 2.

Termoizolacyjne płyty o grubości 25 mm ze spienionego polistyrenu klasy EPS 200 DEO (PS 30), specjalnie profilowane, zgodne z normą PN-EN 13163, nierozprzestrzeniające płomienia wg DIN 4102-B1.

Płyta uzupełniająca nie profilowana ze styropianu klasy EPS 200, DEO

Termoizolacyjne płyty o grubości 25 mm ze spienionego polistyrenu klasy EPS 200 DEO (PS 30), nieprofilowane, zgodne z normą PN-EN 13163, nierozprzestrzeniające płomienia wg DIN 4102-B1., do instalacji rur grzejnych w miejscu podejścia do rozdzielacza ogrzewania podłogowego oraz uzupełnienie miejsc stałej zabudowy bez rur grzejnych. W miejscu podejścia do rozdzielacza kanaliki można wyprofilować za pomocą specjalnego noża, który jest dostępny jako jedno z akcesoriów i narzędzi.

Profile Omega
Ocynkowany profil stalowy w kształcie litery omega do lepszego przewodzenia ciepła, o długości 1000 mm i nacięciami co 125 mm.

 

Dane techniczne:

 

 Grubość płyty styropianowej  25 mm
 Rozstaw kanalików  75, 150, 225, 300 mm
 Klasa izolacji  EPS 200 DEO (PS30)
 Współczynnik przewodzenia ciepła  0,035 W/mK
 Opór cieplny  0,71 m2K/W
 Tłumienie hałasu  0 dB
 Wymiary płyt systemowych  1100 x 750 mm
 Maks. obciążenie  1,5*, 30 kPa**
 Klasa reakcji na ogień  B2
 Ilość w opakowaniu  8,25 m2

 

* w przypadku pokrycia płytami suchego jastrychu
** w przypadku pokrycia tradycyjną wylwką cementową

Moc cieplna systemu suchego wg DIN EN 1264

W poniższych tabelach przedstawiono wartości mocy cieplnych w zależności od różnych parametrów takich jak: temperatura zasilania i powrotu wody, rozstaw rurek, temperatura powietrza w pomieszczeniu oraz wykończenia podłogi. Wartości zmierzono zgodnie z normą PN-EN 1264.

Temperatura zasilania QZ: 35°C (żądana temperatura pracy)

Temperatura powrotu QP: 25°C (żądana temperatura pracy)

Temperatura
powietrza Qi [°C]
Moc cieplna q [W/m2] Podłoga [m2K/W]
Rozstaw rur [mm]
300 225 150 75 300 225 150 75
16 45 63 81 97 28 39 53 67 RI=0,00 m2K/W Beton
18 36 49 63 76 22 31 41 53
20 29 40 51 61 18 25 33 43
22 21 30 38 46 13 19 25 32
24 13 18 23 28 8 11 15 19
15 38 50 61 71 25 34 43 53 RI=0,05 m2K/W Płytki
18 30 39 47 55 20 26 34 42
20 24 31 38 45 16 21 27 34
22 18 23 29 33 12 16 20 25
24 11 14 18 20 7 10 13 15
15 33 41 49 56 23 30 37 44 RI=0,10 m2K/W Panele/Dywan
18 26 32 38 43 18 23 29 34
20 21 26 31 35 14 19 23 28
22 15 19 23 26 11 14 17 21
24 9 12 14 16 7 9 11 13
15 29 35 41 46 21 26 32 38 RI=0,15 m2K/W Parkiet
18 22 27 32 36 16 21 25 30
20 18 22 26 29 13 17 20 24
22 14 17 19 22 10 12 15 18
24 8 10 12 13 6 8 9 11
  Jastrych cementowy CT Suchy jastrych 25mm    

Temperatura zasilania QZ: 40°C (żądana temperatura pracy)

Temperatura powrotu QP: 30°C (żądana temperatura pracy)

Temperatura
powietrza Qi [°C]
Moc cieplna q [W/m2] Podłoga [m2K/W]
Rozstaw rur [mm]
300 225 150 75 300 225 150 75
15 62 85 109 132 38 53 71 91 RI=0,00 m2K/W Beton
18 52 12 92 111 32 45 60 77
20 45 63 81 97 28 39 53 67
22 22 39 54 69 83 24 34 45
24 32 44 57 69 20 28 37 48
15 52 67 82 96 34 46 59 72 RI=0,05 m2K/W Płytki
18 44 57 69 81 29 39 49 61
20 38 50 61 71 25 34 43 53
22 33 42 52 60 22 29 37 46
24 27 35 43 50 18 24 31 38
15 44 56 66 75 31 40 50 60 RI=0,10 m2K/W Panele/Dywan
18 37 47 56 64 26 34 42 50
20 33 41 49 56 23 30 37 44
22 28 35 42 47 19 25 31 38
24 23 29 34 39 16 21 26 31
15 39 48 55 62 28 36 43 51 RI=0,15 m2K/W Parkiet
18 33 40 47 52 24 30 37 43
20 29 35 41 46 21 26 32 38
22 25 30 35 39 18 23 27 32
24 20 25 29 32 15 19 23 27
  Jastrych cementowy CT Suchy jastrych 25mm    

Temperatura zasilania QZ: 45°C (żądana temperatura pracy)

Temperatura powrotu QP: 35°C (żądana temperatura pracy)

Temperatura
powietrza Qi [°C]
Moc cieplna q [W/m2] Podłoga [m2K/W]
Rozstaw rur [mm]
300 225 150 75 300 225 150 75
15 78 107 138 166 48 67 90 115 RI=0,00 m2K/W Beton
18 68 94 121 146 42 59 79 101
20 62 85 109 132 38 53 71 91
22 55 76 98 118 34 48 64 82
24 49 67 86 104 30 42 56 72
15 65 85 104 121 43 58 74 91 RI=0,05 m2K/W Płytki
18 57 74 91 106 38 51 65 80
20 52 67 82 96 34 46 59 72
22 46 60 74 86 31 41 53 65
24 41 53 65 76 27 36 46 57
15 56 70 83 95 39 51 63 75 RI=0,10 m2K/W Panele/Dywan
18 49 62 73 83 34 44 55 66
20 44 56 66 75 31 40 50 60
22 40 50 59 67 28 36 45 54
24 35 44 52 60 24 32 39 47
15 49 60 70 78 36 45 55 65 RI=0,15 m2K/W Parkiet
18 43 53 61 68 31 40 48 57
20 39 48 55 62 28 36 43 51
22 35 43 49 55 25 32 39 46
24 31 38 44 49 22 28 34 41
  Jastrych cementowy CT Suchy jastrych 25mm    

Temperatura zasilania QZ: 50°C (żądana temperatura pracy)

Temperatura powrotu QP: 40°C (żądana temperatura pracy)

Temperatura
powietrza Qi [°C]
Moc cieplna q [W/m2] Podłoga [m2K/W]
Rozstaw rur [mm]
300 225 150 75 300 225 150 75
15 94 129 166 200 58 81 108 139 RI=0,00 m2K/W Beton
18 84 116 149 180 52 73 97 125
20 78 107 138 166 48 67 90 115
22 71 98 126 - 44 62 82 106
24 65 89 115 - 40 56 75 96
15 78 102 125 146 52 70 89 110 RI=0,05 m2K/W Płytki
18 70 92 112 131 47 63 80 99
20 65 85 104 121 43 58 74 91
22 60 78 95 111 40 53 68 84
24 54 71 87 101 36 48 62 76
15 67 85 100 114 47 61 76 91 RI=0,10 m2K/W Panele/Dywan
18 61 76 90 103 42 55 68 82
20 56 70 83 95 39 51 63 75
22 51 65 76 87 36 46 58 69
24 47 59 70 79 33 42 53 63
15 59 72 84 94 43 54 66 78 RI=0,15 m2K/W Parkiet
18 53 65 75 84 38 49 59 70
20 49 60 70 78 36 45 55 65
22 45 55 64 72 33 41 50 59
24 41 50 58 65 30 38 46 54
  Jastrych cementowy CT Suchy jastrych 25mm    

 

Moce cieplne, przy których zgodnie z DIN EN 1264, maksymalna temperatura powierzchni podłogi 29 ° C zostanie przekroczona, są zaznaczone na czerwono. Ponadto, moce ciepne dla dla strefy brzegowej o temperaturze powierzchni podłogi powyżej 35 ° C nie są pokazane! Przy zastosowaniu suchego jastrychu Fermacell temperatura zasilania nie może przekraczać 50 ° C.

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) - TS14 S oraz TS14 R

Broszura Atmosfera domowego ciepła (09.2020)

Katalog techniczny z cenami - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i systemy rurowe (03.2020)

Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (03.2020)