PURMO Objektline PE-RT

Objektline PE-RT

 

Druga  generacja  rury  Purmo  Objektline  PE-RT  charakteryzuje  się  jeszcze  większą  wytrzymałością,  elastycznością  i  łatwością  montażu. Materiałem  bazowym  jest  PE-RT  typ  II, który  jest  lepszy  od  typu  I  i  oferuje  wyższą  odporność na ciśnienie (do 6 bar) oraz temperaturę (klasa 4 i 5 / Tmax 90 oC). Do produkcji rury Objektline PE-RT zastosowano analogiczną technologię stosowaną do tej pory w rurach PexPenta, dzięki której bariera antydyfuzyjna znajduje  się  w  środku  ścianki.  To  zapewnia  maksymalną  ochronę  przed  uszkodzeniem
i  wnikaniem  tlenu,  który  jest  zabójczy  dla  każdej  instalacji  grzewczej. Typoszereg   rur   został   dodatkowo   rozszerzony o średnicę 16x2 mm, żeby dostosować produkt Purmo do wymagań Polskich klientów.

Właściwości rury Objektline PE-RT:

- maksymalne parametry pracy: temperatura 70°C( tmax 90°C), ciśnienie 6 bar;
- wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,40 W/(mK);
- współczynnik rozszerzalności liniowej k=0,15 mm/(mK);
- małe opory przepływu wody - chropowatość bezwzględna k=0,0015 mm; 
- minimalny promień gięcia r=5xdz;
- 5-warstwowa konstrukcja ścianki rury;
- bariera antydyfuzyjna, zapobiegające dyfuzji tlenu, przykryta cienką warstwą PE

Wymiary pojemność [l/m] wpsółczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] współczynnik rozszerzalności [mm/mK] chropowatość bezwzględna [mm] maks. temperatura pracy [oC] maks. ciśnienie pracy [bar] minimalny promień gięcia zwoje [m]
dz [mm] g [mm] dw [mm]
Objektline PE-RT
16 2 12 0,113 0,4 0,15 0,0015 70 6 5xdz 120,240,600
17 2 13 0,133 120,240,500
20 2 16 0,201 0,4 0,15 0,0015 70 6 5xdz 120,240,500

Ulotka-Rura Objektline PE-RT

Katalog techniczny z cenami - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i systemy rurowe (03.2020)

Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (03.2020)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU nr 28/20 - Rury z polietylenu o podwyższonej odporności termicznej Purmo Objektline PE-RT