PURMO Objektline PE-RT

Objektline PE_RT

 

Rura Objektline PE-RT zaprojektowana została specjalnie dla energooszczędnych niskotemperaturowych instalacji grzewczych, w których temperatura pracy nie przekracza 70°C, a ciśnienie 6 bar . PE-RT drugiej generacji (Dow2388) to nowa metoda uszlachetnienia polietylenu powodująca zwiększoną wytrzymałość na wysoką temperaturę i trwałość zbliżoną do trwałości rury PE-X, przy zachowaniu bardzo dużej elastyczności. Podobnie jak PexPenta, rura Objektline PE-RT wyposażona jest w barierę antydyfuzyjną EVOH, jednak w tym przypadku warstwę ochronną dla bariery antydyfuzyjnej stanowi cienka warstwa PE.

Właściwości rury Objektline PE-RT:

- maksymalne parametry pracy: temperatura 70°C( tmax 90°C), ciśnienie 6 bar,  
- wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,40 W/(mK), 
- współczynnik rozszerzalności liniowej k=0,15 mm/(mK), 
- małe opory przepływu wody - chropowatość bezwzględna k=0,0015 mm, 
- minimalny promień gięcia r=5xdz, 
- 5-warstwowa konstrukcja ścianki rury
- bariera antydyfuzyjna, zapobiegające dyfuzji tlenu, przykryta cienką warstwą PE

Wymiary pojemność [l/m] wpsółczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] współczynnik rozszerzalności [mm/mK] chropowatość bezwzględna [mm] maks. temperatura pracy [oC] maks. ciśnienie pracy [bar] minimalny promień gięcia zwoje [m]
dz [mm] g [mm] dw [mm]
Objektline PE-RT
17 2 13 0,133 0,4 0,15 0,0015 70 6 5xdz 120,240,600
20 2 16 0,201 120,240,500

Broszura - Systemy rurowe CleverFIT Axial & Radial

Broszura - Systemy rurowe CleverFIT Axial & Radial

Deklaracja zgodności nr 09/15- rury wielowarstwowe Purmo CleverFit

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 38/20 - Rury z polietylenu usieciowanego Purmo PexPenta

Katalog techniczny z cenami - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i systemy rurowe (03.2020)

Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (03.2020)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU nr 28/20 - Rury z polietylenu o podwyższonej odporności termicznej Purmo Objektline PE-RT