Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Rury grzejne układa się z reguły bezpośrednio w betonie ewentualnie w warstwie podsypki piaskowej.
Warstwa betonu i kostki brukowej nad rurkami powinna wynosić 15-20 cm w zależności od przewidywanych obciążeń.

Ogrzewanie podłóg na otwartych przestrzeniach

Budowa

Rury grzejne układa się z reguły bezpośrednio w betonie ewentualnie w warstwie podsypki piaskowej.
Warstwa betonu i kostki brukowej nad rurkami powinna wynosić 15-20 cm w zależności od przewidywanych obciążeń.
Ponieważ ziemia często nie zamarza głębiej niż 80 cm pod powierzchnią terenu, można zrezygnować z izolacji, żeby wykorzystać ciepło gruntu.
Ze względu na rownomierność temperatury powierzchni rozstaw rur grzejnych nie powinien przekraczać 20 cm. Rury grzejne Diff uPex 20x2mm, lub 25x2,3mm.
Stosuje się rozdzielacze przemysłowe wielosekcyjne 5/4” z zaworami do nastaw wstęnych. Rozpatrują opory przepłwu trzeba uwzglęnićf akt, że dodanie śodka przeciwko zamarzaniu moż podwoićopory przepłwu.

Regulacja

Przy ogrzewaniu wolnych przestrzeni, wyróżnia się dwa rodzaje regulacji.

  • w pierwszym działa regulacja ciągła, która jest uruchamiana od określonej temperatury powietrza zewnętrznego i następnie działa w sposób ciągły
  • w drugim sposobie regulacja okresowa uruchamia się dopiero wtedy, gdy wystąpią opady lub oblodzenie

Druga opcja ma tę zaletę, że ciepło musi być do dyspozycji dopiero wtedy, gdy istnieje niebezpieczeństwo oblodzenia, ale również wadę, polegającą na tym, że wymaga od systemu dużo większej mocy cieplnej. Idealna jest
kombinacja obu systemów. Wskaźnik zaśnieżenia i oblodzenia PURMO daje taką możliwość, że system jest włączany od pewnej ustalonej temperatury powietrza zewnętrznego. Dopiero przy wystąpieniu lodu lub śniegu, uruchamiana jest dodatkowa moc.

Moc grzewcza

Dla ogrzewania podłogowego na zewnątrz obowiązują inne normy niż dla ogrzewania pomieszczeń. Przy obliczaniu mocy trzeba uwzględniać: sposób pracy (ciągły lub z przerwami), temperaturę powietrza zewnętrznego, wiatry.
Ponieważ dokładne określenie zapotrzebowania na ciepło przy tak wielu parametrach i różnych warunkach klimatycznych byłoby możliwe tylko przy użyciu bardzo skomplikowanych metod matematycznych, w praktyce
podaje się je w przybliżeniu z zapasem bezpieczeństwa.
W ten sposób przy ciągłej pracy począwszy od temperatury zewnętrznej +5°C otrzymuje się około 150-250 W/m² dla utrzymania powierzchni bez lodu i śniegu i do 600 W/m², gdy trzeba usunąć zalegający śnieg po intensywnych
opadach. W projektowaniu można założyć wielkość opadów około 1 cm/m²h przy minimalnej temperaturze zewnętrznej –5°C. Oblodzenie tworzy się przy temperaturze powietrza i podłoża między 0 i –6°C. Nie potrzeba
więc uwzględniać niższych temperatur dopóki jak np. w miejscach do mycia samochodów, nie występują dodatkowe źródła wilgoci.

Schemat systemu

Opis schematu

  1. Pompa obiegowa pierwsza
  2. Wymiennik ciepła
  3. Pompa obiegowa druga
  4. Alarm
  5. Regulator
  6. Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego (opcja)
  7. Czujnik temperatury podłoża i wilgoci
  8. Termostat chroniący przed zmrożeniem czynnika

 

Broszura Atmosfera domowego ciepła (09.2020)

Katalog techniczny z cenami - Ogrzewanie płaszczyznowe UFH i systemy rurowe (03.2020)

Poradnik techniczny Purmo - systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (03.2020)