OZNAKOWANIE CE I DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DOP)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wymaga m.in. aby wyroby budowlane, w tym grzejniki i konwektory bez zintegrowanego źródła ciepła, były właściwie oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi EN 442 oraz miały wystawioną deklarację właściwości użytkowych.

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) nr RICC 131115 - grzejniki

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) nr RICC 300615 (wersja poprzednia) - grzejniki

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) - rolljet EPS 200

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) - rolljet EPS 100

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) - rolljet EPS T

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) -noppjet EPS 200

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) - Noppjet EPS 150

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) - Faltjet

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) - TS14 S oraz TS14 R