Ochrona środowiska

PROGRAM "...Z NATURY SEGREGUJĘ"

Firma Rettig Heating jest jednym z współorganizatorów akcji „… z natury segreguję!” na terenie Rybnika.

 „…z natury segreguję!” to bezpieczny i ciekawy sposób przekazania najmłodszym idei ochrony środowiska i segregacji opakowań i zużytych baterii i akumulatorów. Z jednej strony przedszkola i szkoły będą współzawodniczyły na zasadach opisanych w scenariuszu akcji (poniżej), z drugiej zaś każda z grup będzie miała szansę na zdobycie wiedzy podczas zajęć edukacyjnych oraz podczas przygotowywania oddolnych, koordynowanych przez nauczycieli projektów szkolnych. Dla każdego profilu wiekowego zostaną przystosowane pakiety edukacyjne, czyli gotowe scenariusze lekcji wraz z instrukcjami dla pedagogów.

Akcja ma na celu wprowadzenie edukacji dotyczącej segregacji i recyklingu odpadów do postępowania najmłodszych. Nie chodzi tylko o jednorazowe wydarzenie, którego efektem mają być nagrody dla najlepszych zbieraczy. W każdej ze szkół i w każdym z przedszkoli będzie przeprowadzona lekcja ekologiczna, której forma będzie dostosowana do wieku dzieci. I tak np.: dla najmłodszych (przedszkolaki) przewidzieliśmy: rymowanki i puzzle do układania wraz z wykładem pedagogów o opakowaniach i ich recyklingu. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowane zostaną: gry edukacyjne, komiks o życiu opakowania oraz spot informacyjny: „Nowe życie opakowań”. Podczas lekcji nauczyciel może przeprowadzić quizy, zagadki itd. Dla najlepszych nagrody w postaci drobnych gadżetów recyklingowych.

Celem akcji jest skuteczne przekazanie najmłodszym mieszkańcom potrzeby segregacji odpadów. Chodzi o to, aby w bezpieczny i ciekawy sposób zwrócić im uwagę na to ważne   z punktu widzenia ochrony środowiska zadanie. Z jednej strony dzieci współzawodniczą  ze sobą  w zbiórce opakowań. Z drugiej strony został dla nich przygotowany pakiet atrakcyjnych zajęć warsztatowych z zakresu edukacji ekologicznej

Akcja edukacyjna „…z natury segreguję” jest elementem programu budowy i rozwoju systemu odzysku i recyklingu opakowań „W Trosce o Naturę”.

 

PROGRAM "W TROSCE O NATURĘ"

W 2005 roku Purmo przystąpiło do programu "W trosce o naturę". Dzięki m. in. naszemu udziałowi w tym programie uratowane zostało 8 mln drzew przed wycięciem (dotyczy zbórki i recyklingu opakowań z papieru). Pozostałe rodzaje zebraych opadów opakowaniowych również dają poważne efekty w postaci oszczędności surowców naturalnych i energii.


,,W Trosce o Naturę” to zobowiązanie Polskiego Systemu Recyklingu zmierzające do prowadzenia  działań,  których efektem jest likwidowanie szkodliwego wpływu odpadów opakowaniowych i poużytkowych na środowisko naturalne, to nasz wkład w pomyślność społeczności XXI wieku poprzez uświadomienie, że wzrost gospodarczy jest możliwy i konieczny ale przy respektowaniu naturalnych potrzeb środowiska naturalnego.

Program „W Trosce o Naturę”  jest programem otwartym, w którym udział jest dobrowolny, skierowany do : producentów, importerów , firm specjalistycznych zbierających i przetwarzających odpady, a także do gmin, powiatów, szkół, organizacji ekologicznych oraz wszystkich, dla których ważna jest dbałość o środowisko naturalne.

Będąc mieszkańcami Polski , jako część europejskiego społeczeństwa jesteśmy zobowiązani do udziału w tworzeniu społecznej świadomości odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń.

Celem programu jest dążenie do minimalizacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego na każdym etapie działań produkcji, eksploatacji i gospodarki odpadami tj. :

  • dostarczanie produktów o minimalnej szkodliwości dla środowiska,
  • poszukiwanie bezodpadowych technologii wytwarzania,
  • wspieranie i rozwijanie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego.