Aktualności

Artykuły prasowe

Artykuły prasowe

Prezentacja strategii The Warm Society – konferencja prasowa firmy Rettig Heating w Warszawie

30.03.2007

Rettig Heating, największy światowy producent grzejników i ogrzewania podłogowego marki Purmo, poinformował o nowej strategii i wizualizacji firmy – The Warm Society. Konferencja prasowa poświęcona europejskiej filozofii firmy odbyła się 29 marca 2007 w Warszawie w restauracji La Boheme w gmachu Teatru Wielkiego. 


Spotkanie rozpoczęto od pokazu krótkiego filmu   z produktami Purmo w roli głównej, który to, zobrazował, jaki znaczący wpływ na jakoś życia wywierają urządzenia grzewcze Purmo. Podczas oficjalnej części konferencji, Pan Wojciech Makowski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Rettig Heating, wprowadził zebranych nie tylko w świat produktów Purmo i w bogatą historię fińskiego koncernu, ale także przedstawił najważniejsze kierunki działania firmy związane z nową strategią The Warm Society. Wyjaśnił jakie przekształcenia i zmiany wprowadzono w strukturze koncernu, w celu optymalizacji produkcji.  Wskazał również założenia mające na celu wzmocnienie
i stworzenie międzynarodowej marki Purmo. Przede wszystkim jednak opowiedział  nowej strategii koncernu Rettig Heating – The Warm Society. Dyrektor Makowski przedstawił The Warm Society jako innowacyjny sposób myślenia o ogrzewaniu i jednocześnie kierunek rozwoju marki Purmo. Omówił cztery podstawowe filary, na których oparta została filozofia marki Purmo: inspirację, produkty, jakość i ludzi. Dzięki bogactwu kolorystyki i wzornictwa produkty Purmo zyskały rangę elementów wyposażenia wnętrz, które dostarczają nowych wrażeń estetycznych. The Warm Society to także wysoka jakość produkcji i materiałów, z których są wykonane grzejniki. Dyrektor Makowski zwrócił także uwagę na kapitał ludzki, który dzięki specjalistycznemu know-how, zapewnia sprawne działanie The Warm Society. 
Podczas konferencji została zaprezentowana nowa strona internetowa http://www.purmo.pl/, która przede wszystkim ma być narzędziem komunikacji z odbiorcami firmy. Zawiera szczegółowe omówienie oferty rozwiązań grzewczych Purmo oraz wskazówki dotyczące instalacji produktów. Podczas konferencji prelegent zapoznał słuchaczy z nową, poszerzoną ofertą grzejników Purmo, a także ujednoliconym w całej Europie, nazewnictwem  produktów.  Ze strony mediów w konferencji udział wzięli liczni przedstawiciele redakcji pism branżowych i specjalistycznych takich jak m.in.  „Polski Instalator”, „Systemy Instalcyjne”, „Instal”, Murator”, „Builder”.
Po zakończeniu oficjalnej części prezentacji, dziennikarze rozmawiali z p. Wojciechem Makowskim, jak i pozostałymi przedstawicielami Rettig Heating m. in. p. Emilią Dudek, Kierownikiem ds. Marketingu, p. Danutą Szutkowską, kierującą działem ogrzewania podłogowego oraz p. Romanem Strzelczykiem, Kierownikiem Działu Technicznego firmy Rettig Heating.
W kuluarach rozmawiano o nowej filozofii marki  Purmo i planach firmy na przyszłość. Dzięki organizacji konferencji prasowej dla przedstawicieli mediów branżowych firma Rettig Heating zaprezentowała najbardziej konkurencyjną markę na rynku grzejników.

 


 

Powrót do "Aktualności"