Aktualności

Artykuły prasowe

Artykuły prasowe

Purmo pomaga projektantom

08.11.2004

We wrześniu i październiku w 19 miastach Polski odbyły się specjalne szkolenia dla projektantów z branży grzewczej. Dotyczyły problematyki zawartej w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz najnowszych zmian w przepisach. Szkolenia zorganizowała firma Rettig Heating, producent grzejników Purmo, a prowadził je Marek Płuciennik z Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Szkolenia były adresowane do szerokiego grona projektantów zajmujących się projektowaniem zarówno instalacji grzewczych, jak i instalacji wentylacyjnych. Uczestniczyło w nich przeszło 700 osób.

Od teorii do praktyki

Przepisy dotyczące instalacji wentylacyjnych wydawane są w specjalnych zeszytach w ramach serii wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL (seria jest zalecana do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury). Zeszyty te nie zawsze jednak wyczerpująco odpowiadają na wątpliwości pojawiające się przy wykonywaniu robót instalacyjnych i odbiorze gotowych instalacji. Branża rozwija się bowiem bardzo szybko, zmieniają się nie tylko przepisy, ale też pojawiają się coraz nowsze rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. Z tego względu firma Rettig Heating postanowiła stworzyć projektantom możliwość bezpośredniego wyjaśnienia z redaktorem merytorycznym serii - Markiem Płuciennikiem wszelkich wątpliwości dotyczących instalacji wentylacyjnych. Jednocześnie była to okazja m.in. do zaprezentowania systemu Purmo Air czyli grzejnika wentylacyjnego, który pozwala jednocześnie na ogrzanie pomieszczenia i na dostarczenie do niego świeżego powietrza z zewnątrz.

„Bezpośrednie rozmowy, jakie odbywaliśmy w trakcie szkoleń to rodzaj komentarza nie tylko do wydawanych przez nasz ośrodek Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i innych zeszytów z tej serii, ale także do przepisów techniczno - budowlanych oraz polskich norm. Taki komentarz jest potrzebny np. po to, by wyjaśnić cel istnienia określonych wymagań lub rozproszyć wątpliwości, które powstały przy ich stosowaniu, w projektowanej czy wykonywanej instalacji” – mówi Marek Płuciennik. Ponieważ w szkoleniach brali udział projektanci instalacji grzewczych i wentylacyjnych pytania i wątpliwości dotyczyły głównie spraw związanych z tymi instalacjami, a także wywoływały dyskusję na tematy ogólne.

Firma Rettig Heating przykłada wiele uwagi do przekazywania projektantom i instalatorom wszelkich informacji, które mogą pomóc im w pracy. Systematyczne szkolenia z szerokiego zakresu tematów skierowane do różnych grup odbiorców są od ośmiu lat stałym elementem działań producenta grzejników i wodnego ogrzewania podłogowego Purmo.

Powrót do "Aktualności"