Aktualności

Artykuły prasowe

Artykuły prasowe

Purmo na Jasnej Górze

11.08.2004

Zachowane w doskonałym stanie XVII-wieczne mury Bastionu Św. Rocha na Jasnej Górze pamiętają, jak o jasnogórski klasztor rozbiła się potęga armii szwedzkiej, która wydawałoby się niezwyciężona maszerowała w 1655 r. przez ziemie polskie. Spacer wzdłuż fortyfikacji wokół jasnogórskiego klasztoru nabiera zupełnie innego znaczenia, gdy wiemy, że na te same mury patrzył przeor Augustyn Kordecki dowodzący obroną Jasnej Góry przed Szwedami. O takich świadków historii warto dbać.

Bastion Św. Rocha jest jednym z czterech w fortyfikacji otaczającej klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze. Trwają w nim prace renowacyjne, w Bastionie ma się bowiem mieścić skarbiec wotywny –wystawa najpiękniejszych darów dziękczynnych składanych na Jasnej Górze Matce Bożej. „Mury Bastionu Św. Rocha przetrwały do naszych czasów nienaruszone. Stało się tak między innymi dlatego, że przez długi czas były przysypane wałem ziemnym, dzięki temu zostały zakonserwowane. Bardzo zależy nam nie tylko na zachowaniu tych oryginalnych murów dla przyszłych pokoleń, ale i na wyeksponowaniu zabytkowych obwarowań o tak dużej historycznej i symbolicznej wartości. Na przykład: gdy wybieraliśmy ogrzewanie, wiedzieliśmy, że musi być ukryte, bo nowoczesne instalacje w ogóle nie pasują do historycznych murów” – mówi Marek Soczyk z Fundacji  Pro Patria zajmującej się odnową jasnogórskiego klasztoru. Przy tych założeniach bezkonkurencyjne okazało się wodne ogrzewanie podłogowe Purmo i to nie tylko dlatego, że ułożone pod podłogą jest niewidoczne, dzięki czemu XVII-wieczne mury zachowują swój charakter. W salach wystawienniczych w Bastionie Św. Rocha zamontowano ok. 510 m2 ogrzewania podłogowego Purmo. Świetnie sprawdziło się w pomieszczeniach o nieregularnych kształtach, gdzie dodatkową trudnością są zmiany poziomów. „Istotna dla nas jest także gwarancja utrzymania w pomieszczeniach stałej temperatury ok. 12 – 13 oC, odpowiedniej dla dzieł sztuki i wystarczającej dla zwiedzających. Ogrzewanie podłogowe Purmo działa u nas od dwóch sezonów i świetnie spełnia oczekiwania, jakie postawiliśmy idealnemu ogrzewaniu Bastionu” – opowiada Marek Soczyk.

Producent – firma Rettig Heating – udziela na wodne ogrzewanie podłogowe Purmo 10-letniej gwarancji. Rury grzewcze wykonane są z polietylenu sieciowanego PE-X z barierą antydyfuzyjną (co oznacza, że tlen z powietrza nie przenika do wnętrza instalacji). Ogrzewanie zasilane jest z siedmiu rozdzielaczy. Do sterowania temperaturą zastosowano regulatory temperatury RTU-N. „Dla nas to prawdziwa satysfakcja, że w tak ważnym dla Polaków miejscu zamontowano właśnie wodne ogrzewanie podłogowe Purmo. Cieszymy się, że dzięki naszemu ogrzewaniu podłogowemu historyczne mury zachowały swój XVII-wieczny charakter, a wszyscy możemy je komfortowe zwiedzać” – podkreśla Danuta Szutkowska, odpowiadająca w firmie Rettig Heating za takie produkty, jak wodne ogrzewanie podłogowe Purmo i systemy rurowe.

600 lat Jasnej Góry

W 1382 r. w Starej Częstochowie – w miejscu niewielkiej warowni – piastowski książę Władysław Opolczyk osadził klasztor Paulinów (sprowadzonych z Węgier) i obdarował ich cudownym obrazem Matki Bożej. Takie są początki słynnej Jasnej Góry. W 1393 r. król Władysław Jagiełło przejął opiekę nad klasztorem. Sława sanktuarium ciągle rosła. Dzięki rozbudowie fortyfikacji wokół klasztoru Jasna Góra mogła stawić opór potopowi szwedzkiemu w 1655 r. W rok później król Jan Kazimierz dokonał elekcji Matki Bożej na Królową Polski, co również wpłynęło na popularność jasnogórskiego klasztoru i znajdującego się tam cudownego obrazu. W 1717 r. obraz ten został ukoronowany koronami papieskimi, a to oznaczało uznanie kultu Matki Bożej Częstochowskiej także poza Polską.

Częstochowski obraz namalowany jest temprą na deskach lipowych oklejonych płótnem i zagruntowanych. Współczesne badania ujawniły, że podobrazie, czyli deski i ślady najstarszego malowidła ukrytego pod obecnym płótnem pochodzą z połowy XIII w. W nieznanych okolicznościach pierwotny obraz uległ zniszczeniu i namalowano na nim obecny wizerunek Matki Bożej.

Od samego początku na Jasną Górę przybywali pielgrzymi – od zwykłych ludzi po prymasów i władców. Wyrazem wdzięczności dla Matki Boskiej były woty składane w kaplicy. Najpowszechniejszymi wotami były proste srebrne plakietki; zdarzały się także bardziej ozdobne i kosztowne dary, które przekazywano sdo skarbca. Tysiące wotów czeka obecnie na ekspozycję w salach wystawienniczych Bastionu Św. Rocha.

Fortyfikacje wokół jasnogórskiego klasztoru budowano etapami w XVII i XVIII w. Ostatecznie przybrały formę czworoboku z bastionami w narożach. Oprócz Bastionu Św. Rocha są to bastiony pod wezwaniem Św. Barbary, Św. Trójcy i Św. Jakuba. Dzięki tym obronnym umocnieniom Jasna Góra mogła przetrwać bez szwanku siedemnasto- i osiemnastowieczne wojny, w tym słynne oblężenie w czasie szwedzkiego potopu. Jeszcze na przełomie XVII i XIX w. klasztor  był w pełni zdolną do obrony twierdzą. Jednak w latach 1815 – 1816 wskutek decyzji Wielkiego Księcia Konstantego i cara Aleksandra I przestał pełnić funkcje militarne.

Powrót do "Aktualności"