Aktualności

Artykuły prasowe

Artykuły prasowe

Unia z Purmo

20.01.2004

2004 rok z pewnością stanowić będzie jeden z kamieni milowych dla firmy Rettig Heating – producenta systemów grzewczych marki Purmo. Powodem do dumy jest otrzymane pod koniec ubiegłego roku ISO 14001 przyznawane za wdrożenie polityki ochrony środowiska, a także ISO 9001 będące gwarantem najwyższej jakości wytwarzanych produktów. Nobilitujące certyfikaty przyznane zostały polskiej fabryce znajdującej się w Rybniku, gdzie od ponad 10 lat powstają grzejniki płytowe Purmo. Stabilną pozycję firmy Rettig Heating na naszym rynku potwierdzają też znakomite wyniki handlowe uzyskane w 2003 roku: w warunkach kryzysu na rynku budowlanym firma odnotowała wzrost sprzedaży wszystkich kategorii produktów Purmo, w tym coraz popularniejszych grzejników łazienkowych i systemu wodnego ogrzewania podłogowego.       

Marka Purmo obecna jest w Europie już od 50 lat. W Polsce te popularne grzejniki pojawiły się ponad 10 lat temu i szybko zyskały sobie uznanie wśród klientów. Polska fabryka koncernu Rettig Heating znajdująca się w Rybniku, wytwarza na trzech liniach technologicznych zarówno grzejniki płytowe, jak i płytę izolacyjną Rolljet – jeden z elementów wodnego ogrzewania podłogowego Purmo. W tej chwili grzejniki z Rybnika zaspokajają potrzeby nie tylko naszego rynku, ale są eksportowane do większości krajów Unii Europejskiej. Największym importerem grzejników Purmo wytwarzanych w naszej fabryce jest Wielka Brytania, do której trafia ich ponad pół miliona sztuk rocznie. Dużymi odbiorcami są też Niemcy, Węgry, Rosja, a także Chiny. Planowany jest dalszy rozwój eksportu i objęcie nim Azji Środkowej – m.in. Kazachstanu, Kirgistanu, a także Armenii i Azerbejdżanu.

ISO 14001 i ISO 9001

Dla firmy Rettig Heating rok 2004 ściśle powiązany jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej. W ramach dostosowywania swoich standardów do wymagań Unii, firma Rettig Heating poddała się bowiem w ubiegłym roku drobiazgowej procedurze audytowej, co zaowocowało uzyskanymi pod koniec 2003 roku certyfikatami:  ISO 14001 za wdrożenie w rybnickiej fabryce polityki ochrony środowiska i ISO 9001 dającego klientom gwarancję najwyższej jakości oferowanych przez firmę produktów. Certyfikat jakości jest tylko formalnym potwierdzeniem prawdy od dawna znanej przez klientów Purmo: marka ta jest ceniona przede wszystkim ze względu na swoje wysokie parametry technologiczne i precyzyjne wykonanie. Owocem szczególnej pracy całej załogi rybnickiej fabryki było przyznanie tzw. „zielonego dyplomu” czyli certyfikatu ekologicznego ISO 14001. Dotychczas system ISO 14 001 został wdrożony przez kilkanaście tysięcy firm na świecie. W Polsce jest ich obecnie zaledwie około 80. Na międzynarodowym rynku wkrótce będą liczyły się tylko firmy z certyfikatami ISO 14001 - twierdzi Ministerstwo Środowiska. Te, które nie nadążą za światowymi ekotrendami, mogą mieć w przyszłości trudności ze zbytem swoich produktów. Obecnie certyfikaty ISO 14001 stosowane są na zasadzie dobrowolności, ale w niedalekiej przyszłości mogą być warunkiem istnienia przedsiębiorstwa. Rośnie bowiem konkurencja na rynkach międzynarodowych. Firma posiadająca taki certyfikat jest pewniejszym partnerem dla innych firm oraz dobrym sąsiadem dla społeczeństwa lokalnego. Posiadane przez firmę Rettig Heating certyfikaty ISO 14001 i 9001 dowodzą wysokiej kultury organizacyjnej i dbałości o dobre postrzeganie polskich producentów w Unii Europejskiej.

Bal Purmo 2004

Stało się już tradycją, że nowy rok wita firma Rettig Heating Balem Purmo w  Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Tegoroczna zabawa, której gwiazdą był zespół Lady Pank, zgromadziła na Mazurach ponad 950 osób, a jej hasłem przewodnim była „Unia z Purmo”, tak aby zaakcentować proeuropejskie nastawienie Rettig Heating. Było co świętować: firma uzyskała w 2003 roku bardzo dobre wyniki finansowe i handlowe. Wzrosła sprzedaż grzejników płytowych i łazienkowych oraz systemu wodnego ogrzewania Purmo na polskim rynku, mocno rozwinął się także eksport na rynki europejskie i azjatyckie. Bal Purmo jest każdego roku prawie rodzinnym świętem ludzi związanych z firmą Rettig Heating – to właśnie wtedy pracownicy i współpracownicy mają okazję spotkać się w nieco mnie formalnej, ale za to karnawałowej atmosferze. Tak też było tego roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dziennikarze prasowi, zajmujący się tematyką związaną z budownictwem i instalacjami, a także projektanci i instalatorzy produktów Purmo. Bal poprzedzony został krótką prezentacją na temat firmy Rettig Heating – jej planów rozwoju i poszczególnych produktów marki Purmo. O godz. 19:00 pierwsi goście zaczęli pojawiać się na sali balowej, gdzie przy wejściu można było wziąć udział w kweście na rzecz Domu Dziecka w Szczytnie. Pomoc domom dziecka w całej Polsce wpisała się już od wielu lat w działalność firmy Rettig Heating, która co roku przeznacza znaczne kwoty ze swojego budżetu na wsparcie m.in. ochrony zdrowia, nauki, kultury i fundacji działających na rzecz najbardziej potrzebujących. Dodatkową pomocą jest coroczna kwesta podczas Balu Purmo. Zebrane w ubiegłym roku pieniądze trafiły do Domu Dziecka w Szymonowie k/Małdyt, a tegoroczna zbiórka wspomogła podobny Dom właśnie w Szczytnie. Zebrana kwota była tym większa, że jednym z elementów Balu była przeprowadzona o północy aukcja złotego serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wylicytowała je firma Sanbud z Warszawy za kwotę 5 tys. złotych. Wszystkie te pieniądze oraz dodatkowo czek na 10 tys. złotych od firmy Rettig Heating, odebrał w imieniu swoich wychowanków Dyrektor Domu Dziecka w Szczytnie – Janusz Barcikowski. Bal rozpoczął się o godz. 19:30, powitaniem gości przez Dyrektora Generalnego firmy Rettig Heating – Franciszka Plaskurę i Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu – Wojciecha Makowskiego. Podziękowali oni wszystkim tym, którzy przyczynili się do kolejnego dobrego roku dla produktów Purmo: pracownikom i współpracownikom firmy, projektantom, sprzedawcom i dystrybutorom. O 20:00 na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru: kultowy polski zespół Lady Pank. Znane wszystkim niemal na pamięć piosenki porwały do zabawy całą salę. Przed północą nagrodzeni zostali najlepsi projektanci, instalatorzy i sprzedawcy, którzy uczestniczyli w konkursie Purmo Ekspert. Przedstawione zostały także zasady kolejnej edycji programu rozpoczynającej się od lutego 2004 roku. Nowością tegorocznego konkursu Purmo Ekspert będzie loteria z możliwością wygrania niezwykle cennych nagród: 2 samochodów marki Renault Kangoo i 8 zestawów profesjonalnego kina domowego DVD. Zabawa na Balu Purmo tradycyjnie już, jak co roku, potrwała do białego rana.

Powrót do "Aktualności"