Aktualności

Artykuły prasowe

Artykuły prasowe

Program Purmo H2O - woda ujarzmiona

28.11.2003

Projektanci korzystać już mogą z nowego, graficznego programu komputerowego Purmo H20, wspomagającego projektowanie instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Jest to dostępny nieodpłatnie program, który znacznie ułatwi pracę projektanta instalacji: daje on m.in. możliwość szybkiego wykonywania bardzo dużych projektów, a także automatycznie wyszukuje ewentualne błędy w obliczeniach. 

Program Purmo H20 umożliwia wykonanie pełnych obliczeń hydraulicznych i cieplnych instalacji, w tym: nominalnych przepływów wody w przewodach, doboru ich średnic, określenia oporów hydraulicznych poszczególnych elementów instalacji, a także wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego. Purmo H20 daje możliwość projektowania bardzo dużych instalacji: jedyne co nas może tu ograniczyć to wyłącznie ilość dostępnej pamięci RAM i szybkość naszego komputera. Pracując w środowisku MS Windows program jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Zastosowano w nim bowiem wiele rozwiązań ułatwiających i usprawniających pracę.

Są to m.in.:

Przy tworzeniu projektu dane wprowadzane są w formie graficznej na rozwinięciu.

Z każdym wprowadzonym elementem powiązany jest system kontroli poprawności danych, jak również system pomocy, pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzonej wielkości lub przywołanie odpowiednich danych katalogowych. Wraz z programem Purmo H20 dostarczana jest także biblioteka typowych fragmentów rysunku, np. typowe pionopiętra. Użytkownik może zdefiniować nieograniczoną liczbę własnych bloków, składających się z dowolnych fragmentów rysunku. Bloki te mogą być potem wykorzystywane w kolejnych projektach. Dzięki funkcji powielania dowolnych elementów rysunku można np. wprowadzić element rozwinięcia instalacji na całej kondygnacji, a następnie automatycznie utworzyć rozwinięcie dla kolejnych kondygnacji. Baza danych katalogowych programu Purmo H20 zawiera informacje na temat rur, przyborów, punktów czerpalnych, armatury i izolacji produkowanych przez czołowe firmy polskie i zagraniczne. Szczegółowe charakterystyki ułatwiają podjęcie decyzji, które z nich mogą być zastosowane w danej sytuacji. Program ma także rozbudowane możliwości graficzne: umożliwia rysowanie skomplikowanych obiektów graficznych (linie łamane, łuki, krzywe o dowolnym kształcie). Wyniki obliczeń w programie Purmo H20 mogą być nanoszone na rzuty kondygnacji, a następnie program ten sam opisze wielkości dobranych elementów instalacji, poda średnice przewodów oraz nastawy zaworów. Kolejnym ułatwieniem jest możliwość bezpośredniego wczytania do programu plików z rozszerzeniami WMF, EMF, DXF lub DWG (AutoCAD, CorelDRAW, MS Word itp), a także zeskanowanych rysunków w formacie JPG, TIF, GIF, BMP itp. Pozwala to na nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy architektem i projektantem instalacji i przyczynia się do znacznego skrócenia ich pracy. Ogromnym ułatwieniem zawartym w programie Purmo H20 jest także automatyczna kontrola poprawności wprowadzanych danych i obliczeń, co pozwala na szybkie i sprawne wyeliminowanie błędów.

Program Purmo H20 dostępny jest bezpłatnie w firmie Rettig Heating – producenta systemów grzewczych marki Purmo.

Powrót do "Aktualności"