Artykuły prasowe

Niskotemperaturowe systemy grzewcze

04.10.2010

Certyfikacja energetyczna budynków stanowi coraz bardziej istotne zagadnienie w przemyśle, budownictwie i administracji rządowej, podnosząc wysoko wymagania odnośnie emisji substancji związanych z budową, będących szkodliwymi dla środowiska. Zwiększanie grubości warstwy izolacji cieplnej jest niezbędnym rozwiązaniem, ale prawdziwa korzyść osiągana jest dopiero w połączeniu z zastosowaniem energooszczędnych instalacji grzewczych. Tu właśnie odpowiedzią stają się grzejniki Purmo. Firma zainwestowała w ponad dwuletni program badawczy, aby jednoznacznie potwierdzić korzyści jakie dają grzejniki niskotemperaturowe. Ich praca została przebadana dla szeregu warunków testowych we współpracy z Politechnikami w Helsinkach, Goeteborgu i Dreźnie. Wyniki badań pozwoliły na optymalizację oferty grzejników niskotemperaturowych Purmo, które obecnie dostępne są dla klientów w całej Europie.

Z perspektywy projektantów i instalatorów niskotemperaturowe grzejniki Purmo zwiększają uniwersalność oferty Purmo. Grzejniki te zapewniają bardziej ekonomiczne i efektywne funkcjonowanie instalacji ogrzewania niż inne rozwiązania, bez uszczerbku dla komfortu cieplnego. Możliwość współpracy grzejników Purmo z odnawialnymi źródłami ciepła to istotna informacja dla osób zwracających uwagę na poziom emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Przede wszystkim zaś, z punktu widzenia projektantów i instalatorów, grzejniki Purmo spełnią wymagania efektywnej i ekonomicznej pracy w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych.

Grzejniki niskotemperaturowe
Najważniejsze aspekty wysoko efektywnych energetycznie instalacji grzewczych, współpracujących z niskotemperaturowymi grzejnikami Purmo są następujące: 

Efektywność
Testy porównawcze niskotemperaturowych grzejników Purmo i innych systemów ogrzewania wskazują na przewagę grzejników. Cechują się one krótszym czasem reakcji na sygnały z układu regulacji, zapewniając ten sam, co inne systemy, poziom komfortu cieplnego przy niższych kosztach eksploatacyjnych instalacji i mniejszych stratach ciepła.

Komfort
Niskotemperaturowe grzejniki Purmo zapewniają korzystne warunki klimatu wewnętrznego w każdym pomieszczeniu, emitując ciepło na drodze konwekcji i promieniowania. Instalacja z grzejnikami będzie sprawnie i bezpośrednio reagować na zmienne zapotrzebowanie użytkowników, nawet w najbardziej wymagających i zmiennych warunkach pracy.

Uniwersalność
Niskotemperaturowe grzejniki Purmo zoptymalizują pracę każdej wysoko efektywnej energetycznie instalacji grzewczej, w nowych oraz remontowanych budynkach, przy niskich parametrach cieplnych wody obiegowej. Będą współpracować z każdym rodzajem źródła ciepła, włączając w to źródła alternatywne i odnawialne – energię słoneczną, wiatr, wodę i biomasę – bez konieczności wprowadzania zmian w zakresie dobranych grzejników.

 

 

Powrót do "Aktualności"