Strona główna

Aktualności

Aktualności

Konkurs fotograficzny " CIEPŁE DEKORACJE PURMO"

16.04.2009

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie fotograficznym pt. "Ciepłe dekoracje Purmo"

Aby wziąc udział w konkursie należy przesłać max. 2 zdjęcia w zapisie cyfrowym przedstawiające aranżacje ściany lub części pomieszczenia z minimum jednym grzejnikiem Purmo.
Zdjęcia w plikach nie przekraczajcych 200 kB w formacie JPG nleży przesłać na adres: anna.pomaranska@purmo.pl
W treści maila /listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko, adres autora oraz telefon kontaktowy

Uczestnik – autor zdjęcia musi być właścicielem lokalu lub domu, w którym zostało wykonane zdjęcie.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
I etap – eliminacje, w którym uczestnik może przesłać maksymalnie dwa zdjęcia, trwa od 17.04. do 18.05. 2009 roku. 

Do dnia 25 maja spośród nadesłanych prac jury wybierze maksymalnie 10 zdjęć, które przejdą do finałowego etapu.
Organizator zawiadomi autorów wybranych fotografii listem poleconym w terminie do 1 czerwca 2009 roku

II etap – finał, w którym nominowani w I etapie autorzy prześlą pocztą elektroniczną w formie załączników do listu elektronicznego wytypowane przez jury zdjęcia z I etapu w rozdzielczości min 300dpi i 4 Mpix w terminie do 8 czerwca 2009 roku. 

Nagrodami dla laureatów I etapu są koszulki firmowe Purmo.
Nagrody główne II etapu:
I miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny o wartości 1000 zł,
II i III miejsce – cyrowy aparat fotograficzny o wartości 500 zł


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.06.2009 r.

Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej http://www.purmo.pl/

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Rettig Heating Sp. z o.o.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. Zm.

Szczegółowy regulamin konkursu:

Powrót do "Aktualności"