Strona główna

Aktualności

Aktualności

Wyniki badań ankietowych magazynu "Budujemy dom"

07.05.2007

W marcu / kwietniu 2007 r. magazym "Budujemy Dom"przeprowadził badania ankietowe wśród członków Klubu Budujących Dom -  http://www.budujemydom.pl/ranking/11113_grzejniki_wodne/.
Podstawowe pytania ankiety były zawarte w dziale "Znane i preferowane marki produktów". Między innymi zestawiono listę najważniejszych na rynku marek / producentów grzejników wodnych. Ankieta zawierała nazwy 21 firm znanych na rynku grzejników wodnych. Zwrócono się do  respondentów z prośbą: "prosimy zaznaczyć (wykres pierwszy) firmy znane Ci choćby ze słyszenia oraz (wykres drugi) firmy, których produkty kupiłeś lub zamierzasz kupić do budowy Twojego domu".
Respondent mógł do tego wykazu dopisać również dowolne inne firmy. Rozkłady statystyczne uzyskanych odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy.

Wyniki pokazane na wykresie pierwszym określają, jaki procent wszystkich uczestników ankiety (1963 osoby) rozpoznaje daną markę. Zatem rozkład ten obrazuje zarówno stopień popularności poszczególnych marek produktów jak też poziom wiedzy ankietowanych.

Bezapelacyjnym liderem obu rankingów jest Rettig Heating (Purmo). Około 2/3 budujących dom (ranking pierwszy) zna tę markę, a niemal połowa (40,5%) w rankingu drugim zdecydowała się na zakup grzejników tej firmy. Rettig Heating ma wielką przewagę nad konkurentami. O ile w rankingu rozpoznawalności marki (wykres pierwszy) szereg firm osiąga znaczące wyniki, rzędu 20-30%, o tyle w rankingu drugim najlepsze wyniki konkurentów Rettig Heating lokują się w przedziale 4-7%. Rynek jest podzielony niemal pól na pół między Rettig Heating i pozostałe firmy wzięte razem.

 

Powrót do "Aktualności"