Strona główna

Aktualności

Aktualności

Zakończenie konkursu "Paszport Purmo"

02.01.2006

Z dniem 31.12.2005 kończy się trwający od stycznia 2003 roku konkurs dla projektantów pod nazwą Paszport Purmo.
W związku z tym prosimy o nadesłanie do 31 stycznia 2006 roku zgłoszeń projektów, które zostały zrealizowane w latach 2003-2005 i nie są zarejestrowane w naszym systemie.

Po 31 stycznia 2006 roku nie będziemy już uwzględniali zgłoszeń projektów, które zostały zrealizowane do końca 2005 roku.

Wszystkie punkty zgłoszone z obiektów, których realizacja nastąpi po 1 stycznia 2006 roku zostaną zaliczone do NOWEGO KONKURSU dla projektantów, który rozpocznie się od początku 2006 roku

Punkty z projektów już zrealizowanych do 31 grudnia 2005 roku, które Państwo mają na koncie można wykorzystać w dwojaki sposób:
- przeznaczyć do wykorzystania na wyjazdy zagraniczne, bądź weekendy wg regulaminu Paszportu Purmo do końca roku 2006
lub
- zamienić na środki pieniężne gromadzone na specjalnie do tego celu założonych przez nas dla Państwa kontach w Citybank do których karty prześlemy Państwu w roku 2006.

Przypominamy wartości punktowe nagród w konkursie Paszport Purmo 2003-2005

Wyjazdy organizowane przez Rettig Heating Sp. z o.o.:

W zależności od liczby chętnych planujemy zorganizowanie jednego lub dwóch tygodniowych wyjazdów zagranicznych w maju lub w czerwcu 2006 roku. O szczegółach poinformujemy Państwa zarówno telefonicznie i listem za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wyjazdy organizowane indywidualnie:
Państwo wyszukują sobie interesującą ich ofertę wyjazdu w biurach podróży lub hotelach w kraju, a my pokrywamy część kosztów wynikającą z punktów, które Państwo mają do wykorzystania.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Januszem Skibniewskim; tel 022/643 25 20 w 126, kom. 0 691 856 100. e-mail janusz.skibniewski@purmo.pl.

Powrót do "Aktualności"