Aktualności

Ogłoszenie Planu podziału „VNH-Fabryka Grzejników” sp. z o.o.

21.08.2014

Zarząd „Rettig Heating” sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-203), przy ul. Przemysłowej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193176, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.179.748 zł,
działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 12 sierpnia 2014 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan podziału „VNH-Fabryka Grzejników” sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu (Spółka dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na „Rettig Heating” sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (Spółkę przejmującą) części majątku „VNH-Fabryka Grzejników” sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie) i udostępnia przedmiotowy Plan podziału do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem.

Powrót do "Aktualności"