Aktualności

Nowa wersja programu Purmo OZC 6.0

05.11.2013

Pod koniec października 2013 r. została opracowana najnowsza wersja firmowa programu PURMO OZC 6.0 Pro, bazująca na pełnej wersji programu Audytor OZC 6.0 Pro, w której zastosowano zupełnie nowe podejście do wprowadzania danych o budynku. Obecnie oprócz metody tabelarycznej istnieje możliwość narysowania trójwymiarowego modelu budynku. Graficzne wprowadzanie konstrukcji budynku, na przykład obrysowując ściany na wczytanym podkładzie budowlanym, zajmuje znacząco mniej czasu w porównaniu z metodą tabelaryczną.

Nowa wersja wyposażona jest w szereg elementów ułatwiających pracę, m.in. w funkcje automatycznego wstawiania podłóg i stref pomieszczeń oraz funkcje wspomagające łączenie przegród budowlanych. Program umożliwia również automatyczne obliczanie kubatury pomieszczenia, nawet o skomplikowanym kształcie (np. na poddaszu).

Jednocześnie wizualizacja budynku pozwala bardzo łatwo ustrzec się błędów we wprowadzaniu danych, które mogą być trudne do zauważenia w tabelach (brak dachu, za krótka ściana, za niska ściana itp.).

W wyniku nowego podejścia do programu, niejako „przy okazji” obliczeń cieplnych projektant uzyskuje wizualizację budynku, którą może np. zaprezentować klientowi lub dołączyć do projektu.

Główne zmiany wprowadzone w programie Purmo OZC 6.0 Pro w stosunku do wersji 5.1 Pro:

1.    Możliwość tworzenia graficznego trójwymiarowego modelu budynku.

2.    Funkcja analizy graficznego trójwymiarowego modelu budynku i utworzenia na jego podstawie modelu obliczeniowego (danych do obliczeń).

3.    Możliwość rysowania dachów skośnych oraz automatycznego obliczania kubatury pomieszczeń o niejednakowej wysokości (np. na poddaszu).

4.    Możliwość skanowania podkładów budowlanych.

5.    Możliwość sklejania zeskanowanych części podkładu budowlanego.

Dla przypomnienia najważniejsze zmiany wprowadzone już wcześniej w programie Purmo OZC 5.1 Pro w stosunku do wersji 5.0 Pro:

1.    Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U dla okien i drzwi wg normy PN-EN ISO 10077-1.

2.    Obliczanie współczynnika zacienienia okien Fsh wg normy PN-EN ISO 13790.

3.    Definiowanie wymagań higienicznych dla własnych typów pomieszczeń.

4.    Możliwość dodawania do bazy danych własnych liniowych mostków cieplnych.

5.    Możliwość uwzględniania powierzchniowych mostków cieplnych (punktowych i liniowych), występujących w konstrukcji przegród wielowarstwowych.

6.    Tworzenie zestawienia materiałów budowlanych, występujących w konstrukcji budynku.

7.    Tworzenie zestawienia przegród budowlanych, występujących w konstrukcji budynku.

8.    Tworzenie raportu z zestawieniem materiałów (materiały budowlane, przegrody budowlane, stolarka, grzejniki, producenci).

Zamówienia na Program PURMO OZC 6.0 Pro można składać na stronie internetowej Purmo w zakładce Pobierz pliki\Programy komputerowe http://www.purmo.com/pl/pobierz-pliki/programy-komputerowe.htm lub bezpośrednio na stronie producenta firmy Sankom www.sankom.pl.

 

 

Powrót do "Aktualności"