Aktualności

Nowe wersje programów Purmo OZC i SDG

17.06.2013

Informujemy, iż wprowadziliśmy nową wersję programu Purmo OZC - programu do obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynków, sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, wyznaczania świadectw energetycznych budynków oraz obliczania sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

Nowa wersja to 5.1 PRO. Jest to wersja płatna

Główne zmiany wprowadzone w programie Purmo OZC 5.1 Pro w stosunku do wersji Purmo 4.8 Pro:

1. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U dla okien i drzwi wg normy PN-EN ISO 10077-1.
2. Obliczanie współczynnika zacienienia okien Fsh wg normy PN-EN ISO 13790.
3. Definiowanie wymagań higienicznych dla własnych typów pomieszczeń.
4. Możliwość dodawania do bazy danych własnych liniowych mostków cieplnych.
5. Możliwość uwzględniania powierzchniowych mostków cieplnych (punktowych i liniowych), występujących w konstrukcji przegród wielowarstwowych.
6. Tworzenie zestawienia materiałów budowlanych, występujących w konstrukcji budynku.
7. Tworzenie zestawienia przegród budowlanych, występujących w konstrukcji budynku.
8. Tworzenie raportu z zestawieniem materiałów (materiały budowlane, przegrody budowlane, stolarka, grzejniki, producenci).
9. Możliwość wykonania analizy cieplno-wilgotnościowej przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.
10. Wprowadzenie nowej szaty graficznej programu dostosowanej do obowiązujących standardów interfejsu użytkownika.

Zamówienie programu: http://www.sankom.pl/zakupy_wybor?type=PURMO

 

Przypominamy również, że niedawno wprowadziliśmy nową wersję programu PURMO SDG-2.0 przeznaczonego do wykonania szybkiego doboru urządzeń grzewczych w instalacjach centralnego ogrzewania.

Program zawiera moduły:
- uproszczonego określania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń,
- doboru grzejników konwekcyjnych,
- projektowania systemów ogrzewania podłogowego.

Program PURMO SDG-2.0 może służyć do błyskawicznego przygotowywania ofert cenowych oraz wstępnych obliczeń urządzeń grzewczych w instalacjach c.o.

W przypadku niewielkich obiektów (np. domy jednorodzinne) w ciągu kilku minut możliwe jest dobranie urządzeń grzewczych oraz stworzenie szczegółowego zestawienia materiałów w raz z cenami.

Podstawowe funkcje program szybkiego doboru grzejników PURMO SDG-2.0 obejmują:
- szybkie określanie obciążenia cieplnego pomieszczeń.
- interaktywny dobór grzejników oraz ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach.

Zestawienie materiałów i wycenę wybranego systemu ogrzewania obejmuje
w
oparciu o wprowadzone dane oraz dobrane elementy program automatycznie tworzy szczegółowe zestawienie materiałów obejmujące:

przy ogrzewaniu konwekcyjnym:
- liczbę grzejników
- liczbę zaworów grzejnikowych,
- liczbę rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
- długość przewodów w systemie rozdzielaczowym,

przy ogrzewaniu podłogowym:
- długość przewodów,
- ilość i rodzaj izolacji cieplnej i płyty systemowej,
- liczbę i wielkość rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
- dodatkowe elementy związane z system,
- elementy automatyki (listwy, siłowniki, termostaty itp.)


Program PURMO SDG-2.0 skierowany jest do osób znających zasady projektowania (projektantów, instalatorów) oraz do osób bez większego doświadczenia w projektowaniu (producentów, dystrybutorów). 

Kliknij tutaj, aby pobrać program Purmo SDG 2.0

Powrót do "Aktualności"