Aktualności

Nowa wersja programu Purmo SDG - 2.0

08.04.2013

Przygotowaliśmy nową wersję programu PURMO SDG-2.0 przeznaczonego do wykonania szybkiego doboru urządzeń grzewczych w instalacjach centralnego ogrzewania.

Program zawiera moduły:
- uproszczonego określania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń,
- doboru grzejników konwekcyjnych,
- projektowania systemów ogrzewania podłogowego.

Program PURMO SDG-2.0 może służyć do błyskawicznego przygotowywania ofert cenowych oraz wstępnych obliczeń urządzeń grzewczych w instalacjach c.o.

W przypadku niewielkich obiektów (np. domy jednorodzinne) w ciągu kilku minut możliwe jest dobranie urządzeń grzewczych oraz stworzenie szczegółowego zestawienia materiałów w raz z cenami.

Podstawowe funkcje program szybkiego doboru grzejników PURMO SDG-2.0 obejmują:
- szybkie określanie obciążenia cieplnego pomieszczeń.
- interaktywny dobór grzejników oraz ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach.

Zestawienie materiałów i wycenę wybranego systemu ogrzewania obejmuje
w
oparciu o wprowadzone dane oraz dobrane elementy program automatycznie tworzy szczegółowe zestawienie materiałów obejmujące:

przy ogrzewaniu konwekcyjnym:
- liczbę grzejników
- liczbę zaworów grzejnikowych,
- liczbę rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
- długość przewodów w systemie rozdzielaczowym,

przy ogrzewaniu podłogowym:
- długość przewodów,
- ilość i rodzaj izolacji cieplnej i płyty systemowej,
- liczbę i wielkość rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
- dodatkowe elementy związane z system,
- elementy automatyki (listwy, siłowniki, termostaty itp.)


Program PURMO SDG-2.0 skierowany jest do osób znających zasady projektowania (projektantów, instalatorów) oraz do osób bez większego doświadczenia w projektowaniu (producentów, dystrybutorów). 

Kliknij tutaj, aby pobrać program Purmo SDG 2.0

Powrót do "Aktualności"