Aktualności

Nowe modele grzejników kanałowych AQUILO

11.04.2011

W związku z ciągłym rozwojem produktów Purmo wprowadziliśmy następujące zmiany w asortymencie grzejników kanałowych Aquilo:

  • Model FMK wyposażono w nowy, wydajniejszy wymiennik ciepła, dzięki czemu wzrosła wydajność grzejników o tych samych wymiarach dla tych samych parametrów.
  • Model F1T zastąpił model FMT. W nowych grzejnikach F1T zastosowano nowe, wydajniejsze wymienniki ciepła oraz nowszej konstrukcji moduły z wentylatorami odśrodkowymi o niższym poziomie generowanego hałasu, napędzanymi silnikami elektrycznymi na napięcie bezpieczne 12 V, ale o znacznie niższym poborze mocy niż dla dotychczas stosowanych silników, co umożliwia dobór mniejszych transformatorów.
    Dzięki zastosowaniu wydajniejszych wymienników ograniczono typoszereg nowych grzejników F1T do wysokości 90 i 140 mm. Wycofano z oferty grzejniki o wysokości 110 mm. Zakres oferowanych wcześniej długości pozostaje bez zmian. Dostępne szerokości to 260, 290 i 340 mm.
  • Model F1P zastąpił model FPT.  W nowych grzejnikach F1P zastosowano nowe, jeszcze wydajniejsze wymienniki ciepła ( inne niż w modelu F1T ) oraz nowszej konstrukcji moduły z wentylatorami odśrodkowymi o niższym poziomie generowanego hałasu, napędzanymi silnikami elektrycznymi na napięcie bezpieczne 12 V, ale o znacznie niższym poborze mocy niż dla dotychczas stosowanych silników, co umożliwia dobór mniejszych transformatorów.
    Dzięki zastosowaniu wydajniejszych wymienników ograniczono typoszereg nowych grzejników F1P do wysokości jedynie 90 mm. Wycofano zatem z oferty grzejniki o wysokości 110 i 140 mm. Zakres oferowanych wcześniej długości pozostaje bez zmian. Dostępne szerokości to 180 i 260 mm.
  • Wprowadzono nowe modele grzejników z funkcją ogrzewania i/lub chłodzenia.
    Grzejnik F2C z możliwością podłączenia do instalacji 2-rurowej umożliwia ogrzewanie lub chłodzenie. Z kolei grzejnik F4C daje możliwość  podłączenia do instalacji 4-rurowej umożliwiając rewersyjne ogrzewanie i chłodzenie.

Nowa generacja wymienników i modułów z cichszymi wentylatorami odśrodkowymi zasilanymi silnikami o mniejszym poborze mocy, została zastosowana do wszystkich nowych modeli grzejników kanałowych, w tym także F2C i F4C.

Nowe modele grzejników kanałowych dostępne są już w programach komputerowych wspomagających projektowanie autorstwa firm Sankom i Instalsoft.

Powrót do "Aktualności"