Norge
Stålpanelradiatorer

Thermopanel V4™ Plan [TPF]

Stålpanelradiatorer - Thermopanel V4™ Plan [TPF]

Thermopanel V4 representerer et unikt radiatorkonsept som er utviklet for å oppfylle høye krav til effektiv logistikk og moderne design. En radiator som leveres helt komplett fra fabrikken med alt som behøves – komplett med konsoller for montering og patenteret V4-kopling. 

Nå lanserer Thermopanel to helt nye profiler – Plan-front og Ramo-front. Dette er uten tvil markedets mest elegante og moderne frontprofiler. Thermopanel-radiatoren er utstyrt med innsveiset, skjult V4-ventilarrangement med både bunn- og sidetilkobling, og leveres i standardutførelse med gitter, sideplater og veggkonsoller. En håndklestang er å få som ekstrautstyr.

NYHET! Thermopanel Plan (HD)

Thermopanel Plan er nå tilgjengelig i et virkelig robust format “Heavy Duty”. Den sterke versjonen er ideell for spesielt utsatte miljøer restauranter, kjøpesentre og skoler. Fellesområdene har mange besøkende daglig og en robust, holdbar og bærekraftig interiørdesign. Prisen er den samme som for TP Plan, men nevn vennligst Heavy Duty når du bestiller.

+
Radiatortype: TPF11, TPF21, TPF22 og TPF33
Konstruksjon:  EN 442-1
Materiale: Kaldvalset stål EN 10130
Lakkering:

Overflatebahdnling utføres i fem trinn:

 • Alkalisk avfettning
 • Fosfatering
 • Kataforetisk grunnmaling
 • Pulverlakkering med epoxypolyester
 • Herdning i ca 200°C
I henhold til DIN 55900.
Farge:  Vit RAL 9016
Trykklasse: 10 bar
Standardtilkopling: ABCD, DN 15
Kvalitetsnorm: ISO 9001 og ISO 14001
Høyder: 300, 400, 500, 600 mm
Lengder: 400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Ekstra tilbehør: Designtermostat M30, termostatadapter og vitlakkeret handduksstang
Levering: Plan 3 uke, Plan HD 6 uke

Radiatortyper

Anslutning

Takket være det den integrerte koplingen kan radiatoren koples til nedenfra og fra siden.
Ansluttningsgjenger for kopplinger –M22 x 1,5 C/C mellom anslutningene –40 mm.

   

 Anslutning fra høyre
Høyre under og siden

 Anslutning fra venstre
Høyre under og siden

Effektberegning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Varmeeffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
der den logaritmiske overtemperaturen er
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk overtemperatur, K
ΔTn = standard overtemperatur= 49,83 K
n = temperatureksponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

der
tin = tilførselstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= returtemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor [K]

Beregning:

ф = K x ∆Tn

Installasjon

Byggmått

Avstånd vägg till radiator: mått C minus mått A.

Radiatortyp  Radiatordjup Ansl. centr. till vägg  Byggdjup 
TP 11 62 64 97
TP 21 72 65  102
TP 22 104 81  134
TP 33 154 81 (131)*  184

* Siffror inom parantes anger byggmått vid montering med anslutning utåt. Type 33: Målene er 131 om radiatoren svinges for venstreanslutning. Øvrige typer er svingbare uten målforandringer. TP Plan og Ramo er ikke svingbare.

Installation och upphängning

Installation

Stålplåtsradiatorer är avsedda för installation i slutna värmesystem med max. framledningstemperatur 120°C. Systemet skall vara utfört så att kontinuerlig påfyllning och syresättning förhindras. Vid installation får inte någon del av radiatorn utsättas för mer än 100°C.

Vid materialpåverkan orsakad av eventuella tillsatsmedel i systemet gäller ej Thermopanels produktansvar.

Upphängning

Väggfästen för Thermopanel består av konsoler med snäppfästen som griper om radiatorn för enkelt och snabbt montage. Överdelen kan förspännas och snäpper ned om överkanten när radiatorn fälls in mot väggen. Överfallshaken kan spärras med ett speciellt låsbleck som beställes separat.

Förstärkt upphängning

Vid risk för extrem belastning kan förstärkt upphängning levereras.

Hålbild konsoler

Antal konsoler

Längd 400–1600 mm 2 st konsoler
Längd 1800–3000 mm 3 st konsoler

Trykktap og forhåndsinnstilling

Ventilhuset har en montert MMA-innsats type TIF som er innstillbar. Innsatsen passer til termostater med M28 x 1,5 gjenger. (F.eks MMA, Danfoss eller TA).

Innstillingsområde Kv 0,01-0,58*
*Ved 2k P-bånd
Kvs=0,85

Ventilarrangementet har innebygd forinnstilling, som kan justeres uten nedtapping av systemet. Forinnstilling utføres med handverktøy F i henhold til p unktene 1,2,5 og 6, eller ved hjelp av forinnstillingsventil FV4 og punktene 1 til 6. Verktøy bestilles separat.

NRF-nr Benämning 
Handverktøy F
8270736 Forinnstillingsventil FV-4


 1. Demonter plastlokk.
 2. Skru forsiktig ned strupeventilen med håndverktøyet.
 3. Sett på forinnstillingsklokken.
 4. Nullstill skalaen mot indeksmarkeringen
 5. Skru opp strupeventilen det antall runder man ønsker, slik at Kv-verdien står midt i mot indeks markeringen. Om man kun bruker håndverktøy skrus antall runder i henhold til diagram.
 6. Monter plastlokket.

Diagram ventilarrangemang

Angivna KV- värde vid förinställning gäller med tolerans enligt EN 215. Vi rekommenderar ett tryckfall på 3–10 kPa över radiatorn. 

Avstängningsventiler

Angivna KV-värde vid förinställning gäller med tolerans enligt EN 215. 
 

Omställning 2-rör till 1-rör

Totalkapacitet, ventilarrangemang inklusive radiator

Förinställning fullt öppen
   

Tilbehør

TP Rak4 fördelare 11-21
TP Rak4 fördelare 22-33

TP Flexfördelare 11-21 Höger
TP Flexfördelare 22-33 Höger
TP Flexfördelare 11-21 Vänster
TP Flexfördelare 22-33 Vänster

Quattro 2-rörsfördelare

Excenterkoppling 11

Excenterkoppling 26

Termostat M30 6-26°c Vit/Krom
Termostatdapter M30-M28. Passar till Termostat M30