Norge
Stålpanelradiatorer

PURMO Ventil Compact 200 mm [CV, FCV, RCV, FFCV, RRCV]

Stålpanelradiatorer - PURMO Ventil Compact 200 mm [CV, FCV, RCV, FFCV, RRCV]

Ventil Compact er en klassisk panelradiator som er laget for å oppfylle de strengeste krav til kvalitet og ytelse. Denne radiatoren har integrert ventil som standard. Det finnes like mange størrelses- og fargealternativer som for våre andre stålpanelradiatormodeller. Purmo Ventil Compact er utstyrt med toppgitter og endeplater, og det finnes tre forskjellige frontpaneler tilgjengelig. Alle Purmo radiatorer er beregnet på lukkede, vannbårne sentralvarmesystemer.
+
Radiatortyper: Ventil Compact H 200 mm:
CV, FCV/FFCV, RCV/RRCV 21
CV, FCV/FFCV, RCV/RRCV 22
CV, FCV/FFCV, RCV/RRCV 33
CV, FCV/FFCV, RCV/RRCV 44
Konstruktion:  EN 442-1
Material: Kaldvalset stål SS-EN 10130
Lakkering: Overflatebehandling utføres i fem trinn:
  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grunnmaling
  • Pulverlakkering med epoxypolyester
  • Herding i ca. 200 °C
I henhold til DIN 55900.
Farge:  Hvit RAL 9016.
Trykklasse: 10 bar
Standard anslutning: 4 endetilkoplinger 1/2” ISO 228 og 2 bunntilkoplinger 1/2” ISO 228 på undersiden, avstand c/c 50 mm
Kvalitetsnorm: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001
Høyder: 200 mm
Lengder: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Konsoler: 400-1600 2 st.
1800-3000 3 st. 
Levering:  1-4 uker

Radiatortyper

Ventil Compact H200 mm – 21, 22, 33 og 44 (CV, FCV/FFCV, RCV/RRCV).

 

CV/FCV/RCV 21

CV/FCV/RCV 22

CV/FCV/RCV 33

CV/FCV/RCV 44


* FCV/RCV + 2 mm, FFCV/RRCV + 4mm


VENTIL COMPACT

Frontpanelet til Ventil Compact (CV) standardradiator har tradisjonell profilering.

PLAN VENTIL COMPACT

Frontpanelet til Plan Ventil Compact er enten slett på den ene siden (FCV) eller på begge sidene (FFCV).

RAMO VENTIL COMPACT

Frontpanelet til Ramo Ventil Compact radiator har enten horisontale spor på den ene siden (RCV) eller på begge sidene (RRCV).

Anslutning

Ventil Compact H200 mm

BUNNTILKOPLING

Det integrerte ventilanlegget buttsveises til radiatorens ramme tidlig i produksjonsstadiet. I øvre del av ventilanlegget koples en ventilinnsats som er enten Purmo M30, Purmo RD eller Purmo RDF (se s. 124). I nedre del av ventilanlegget finnes koplinger med R 1/2" innergjenger for kopling til systemet.

Ved hjelp av det innebygde ventilanlegget kan radiatoren koples til varmesystemet fra undersiden. Standardtilkopling er på høyre side, ved spesialbestilling kan vi også levere kopling på venstre side (type 33). Typene 21, 22 og 44 kan speilvendes.

TILKOPLING PÅ ÉN SIDE

Ved tilkopling i samme ende må det brukes eksterne ventiler i inngangs- og utgangssidene. Koplingene på undersiden må utstyres med en ordentlig blindplugg.

DIAGONAL TILKOPLING

Ved krysskoplinger må det brukes eksterne ventiler i inngangs- og utgangssidene. Koplingene på undersiden må utstyres med en blindplugg.

SERIETILKOPLING

Ved tilkopling i samme ende må det brukes eksterne ventiler i inngangs- og utgangssidene. Koplingene på undersiden må utstyres med en blindplugg.

 

Observera! Röranslutningen bör vara enligt bilderna. Annan anslutning förorsakar en minskning av radiatoreffekten.

Effektberegning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Varmeeffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
der den logaritmiske overtemperaturen er
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk overtemperatur, K
ΔTn = standard overtemperatur= 49,83 K
n = temperatureksponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

der
tin = tilførselstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= returtemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor [K]

Beregning:

ф = K x ∆Tn

Installasjon

Ventil Compact H200 mm - CV/FCV/FFCV21, CV/FCV/FFCV22, CV/FCV/FFCV33 och CV/FCV/FFCV44.


C/C = Radiatorens høyde minus 50 mm.
* FCV/RCV + 2 mm, FFCV/RRCV + 4 mm         

For riktig installasjon av radiatorer er det av vesentlig betydning at monteringen av radiatoren utføres på en slik måte at den er egnet for den bruk den er beregnet på, OG for forutsigbar feilbruk. En rekke elementer må tas i betraktning før monteringen ferdigstilles, inkludert hvordan radiatoren festes til veggen, hvilken type vegg den festes på, samt dennes tilstand, i tillegg til eventuelle andre krefter eller vekter som kan virke på festet.

Trykktap og forhåndsinnstilling

Ventilinsats M30


   

Ventilinsats RD 

Ventilinsats RDF

   

Tilbehør

PURMO Monclac-veggkonsol (h. 200 mm)

PURMO Monclac-gulvkonsoll (h. 200 mm)

Lufte- og tappeplugg 1/2"

Tipex (RAL 9016)

Hygienesertifikat Compact og Ventil Compact

Purmo Teknisk brosjyre 09-2017

Rettig Varme AB gir 10 års garanti fra produksjonsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Det defekte produktet erstattes med ett likt eller teknisk sett tilsvarende produkt uten ekstra kostnader.

Garantien gjelder ikke skader oppstått pga feil lagring, behandling under transport, på arbeidsplass eller ved installasjon. Garantien gjelder heller ikke ved feil bruk som gir indre eller ytre rust skader, overtrykk eller frostskader.

Garantien dekker ikke skader som feil produkt har forårsaket, kostnader som oppstår ved bytte av produkt, kundens produksjonstap,gevinst som uteblir eller andre indirekte kostnader.

Ved garantispørsmål, ta kontakt med forhandler, legg ved ordrebekreftelse, fraktseddel, radiatorens identitetsnr. eller annet papir på produktet og leveringstid.