Norge
Stålpanelradiatorer

PURMO Thermopanel [TP]

Stålpanelradiatorer - PURMO Thermopanel [TP]

Thermopanel V4 representerer et unikt radiatorkonsept som er utviklet for å oppfylle høye krav til effektiv logistikk og moderne design. En radiator som leveres helt komplett fra fabrikken med alt som behøves – komplett med konsoller for montering og patenteret V4-kopling.

Thermopanels to helt nye profiler – Plan front og Ramo front. Dette er uten tvil markedets mest elegante og moderne frontprofiler. Thermopanel radiatoren er utstyrt med innsveiset, skjult V4-ventilarrangement med både bunn- og sidetilkobling, og leveres i standardutførelse med gitter, sideplater og veggkonsoller. En håndklestang er å få som ekstrautstyr.

Thermopanel V4 Plan er også tilgjengelig med en ekstra solid og slitesterk overflate "Heavy Duty". Jo tykkere platen er særlig egnet for omgivelser med mer utsatte miljø, som f.eks skoler og offentlige arenaer.


+
Radiatortypen: TP11, TP21, TP22, TP33
Konstruksjon: Produsert og godkjent i.h.h.t EN442-1
Materiale: Kaldvalset stål EN 10130
Lakkering: Overflatebehandling utføres i fem trinn:
 • Alkalisk avfettning
 • Fosfatering
 • Kataforetisk grunnmaling
 • Pulverlakkering med epoxypolyester
 • Herdning i ca. 200°C
I henhold til DIN 55900.
Farge:  Hvit RAL 9016
Trykklasse: 10 bar
Tilslutning: 1/2” V4 gjenger – høyre, under og siden
Kvalitetsnorm: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001
Høyder: 300, 400, 500, 600 og 900 mm (900 mm endast TP standard)
Lengder: 400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
(Høyde 900 = Lengder 400-1600)
Levering: 1-4 uker

Radiatortyper

Anslutning

Takket være det den integrerte koplingen kan radiatoren koples til nedenfra og fra siden.
Ansluttningsgjenger for kopplinger –M22 x 1,5 C/C mellom anslutningene –40 mm.

   

 Anslutning fra høyre
Høyre under og siden

 Anslutning fra venstre
Høyre under og siden

Effektberegning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Varmeeffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
der den logaritmiske overtemperaturen er
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk overtemperatur, K
ΔTn = standard overtemperatur= 49,83 K
n = temperatureksponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

der
tin = tilførselstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= returtemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor [K]

Beregning:

ф = K x ∆Tn

Installasjon

Avstånd vägg till radiator: mått C minus mått A.

Type A
Dybde
B
Installasjonsdybde, c/c
C
Installasjonsdybde
 TP 11  60  64  95
 TP 21  70  65  100
 TP 22  102  81  132
 TP 33  152  81(131)  182

Type 33: Målene er 131 om radiatoren svinges for venstreanslutning. Øvrige typer er svingbare uten målforandringer. TP Plan og Ramo er ikke svingbare.

For riktig installasjon av radiatorer er det av vesentlig betydning at monteringen av radiatoren utføres på en slik måte at den er egnet for den bruk den er beregnet på, OG for forutsigbar feilbruk. En rekke elementer må tas i betraktning før monteringen ferdigstilles, inkludert hvordan radiatoren festes til veggen, hvilken type vegg den festes på, samt dennes tilstand, i tillegg til eventuelle andre krefter eller vekter som kan virke på festet.

Trykktap og forhåndsinnstilling

Ventilhuset har en montert MMA-innsats type TIF som er innstillbar. Innsatsen passer til termostater med M28 x 1,5 gjenger. (F.eks MMA, Danfoss eller TA).

Innstillingsområde Kv 0,01-0,58*
*Ved 2k P-bånd
Kvs=0,85

Ventilarrangementet har innebygd forinnstilling, som kan justeres uten nedtapping av systemet. Forinnstilling utføres med handverktøy F i henhold til p unktene 1,2,5 og 6, eller ved hjelp av forinnstillingsventil FV4 og punktene 1 til 6. Verktøy bestilles separat.

NRF-nr Benämning 
Handverktøy F
8270736 Forinnstillingsventil FV-4


 1. Demonter plastlokk.
 2. Skru forsiktig ned strupeventilen med håndverktøyet.
 3. Sett på forinnstillingsklokken.
 4. Nullstill skalaen mot indeksmarkeringen
 5. Skru opp strupeventilen det antall runder man ønsker, slik at Kv-verdien står midt i mot indeks markeringen. Om man kun bruker håndverktøy skrus antall runder i henhold til diagram.
 6. Monter plastlokket.

Diagram ventilarrangemang

Angivna KV- värde vid förinställning gäller med tolerans enligt EN 215. Vi rekommenderar ett tryckfall på 3–10 kPa över radiatorn. 

Avstängningsventiler

Angivna KV-värde vid förinställning gäller med tolerans enligt EN 215. 
 

Omställning 2-rör till 1-rör

Totalkapacitet, ventilarrangemang inklusive radiator

Förinställning fullt öppen
   

Tilbehør

 

1-rör anslutning
Som tillbehör finns H-stycke med omställnings möjlighet mellan 1- och 2-rörs anslutning.

  Rak 4
Thermopanel Rak 4 är en separat fördelare som används för att åstadkomma rördragning bakom radiator. Fördelaren har lekande mutter för anslutning mot ventilarrangemang och utvändig M22 x 1,5 gänga för anslutning mot värmesystem. Rör med dimension upp till 18mm kan användas och avståndet c/c rör till vägg är 20mm. På byggplatsen förenklas rördragningen till raka rör mellan radiatorerna vilket ger ett snabbt och enkelt montage. Radiatoranslutning och rördragning är placerad över radiatorns underkant för optimal platsbesparing i höjdled.

 

TP Flex
TP Flex är en separat fördelare för att möjliggöra mittkoppling av radiatorer. OBS! TP Flex finns endast i höger utförande. Levereras som standard i 2-rörsutförande.

Hygienesertifikat Compact og Ventil Compact

Purmo Teknisk brosjyre 09-2017

Rettig Varme AB gir 10 års garanti fra produksjonsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Det defekte produktet erstattes med ett likt eller teknisk sett tilsvarende produkt uten ekstra kostnader.

Garantien gjelder ikke skader oppstått pga feil lagring, behandling under transport, på arbeidsplass eller ved installasjon. Garantien gjelder heller ikke ved feil bruk som gir indre eller ytre rust skader, overtrykk eller frostskader.

Garantien dekker ikke skader som feil produkt har forårsaket, kostnader som oppstår ved bytte av produkt, kundens produksjonstap,gevinst som uteblir eller andre indirekte kostnader.

Ved garantispørsmål, ta kontakt med forhandler, legg ved ordrebekreftelse, fraktseddel, radiatorens identitetsnr. eller annet papir på produktet og leveringstid.