Norge
Stålpanelradiatorer

PURMO Compact [C]

Stålpanelradiatorer - PURMO Compact [C]

Compact er en klassisk panelradiator som er laget for å oppfylle de strengeste krav til kvalitet og ytelse. Alle rør er synlige på tradisjonelt vis, men de tiltalende topp- og sideplatene gjør at radiatoren likevel får et diskret utseende. Modellutvalget er like stort som for alle våre panelradiatorer. Tradisjonen tro er radiatorens koplinger synlige, men de elegante topp- og sidepanelene skaper radiatorens tiltalende, men samtidig stramme utseende. Du kan velge fra et omfattende utvalg av størrelser og fargealternativer. Alle PURMO-radiatorer er egnet for lukkede, vannbårne varmesystemer.
+
Radiatortyper: C11, C21, C22 og C33
Konstruksjon:  EN 442-1
Materiale: Kaldvalset stål SS-EN 10130
Lakkering:

Overflatebehandling utføres i fem trinn:

  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grunnmaling
  • Pulverlakkering med epoxypolyester
  • Herding i ca. 200 °C
I henhold til DIN 55900.
Farge:  Hvit RAL 9016.
Trykklasse: 10 bar
Standard anslutning: ABCD, 1/2" ISO 228
Kvalitetsnorm: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001
Høyder: 300, 400, 450, 500, 600, 900 mm
Lengder: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm 
Konsoler: 400-1600 2 st.
1800-3000 3 st.
Levering: 1-4 uker

Radiatortyper

Det hører 4 ulike typer radiatorer til Purmo Compact sortimentet: C11, C21, C22, C33. Mål i mm.

C 11

C 21

C 22

C 33

Anslutning

Rørtilkoplingen bør være som på bildene. Andre typer tilkopling fører til en reduksjon av radiatoreffekten.

Tilkopling i samme gavl

Diagonal tilkopling

Serietilkopling

Effektberegning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Varmeeffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
der den logaritmiske overtemperaturen er
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk overtemperatur, K
ΔTn = standard overtemperatur= 49,83 K
n = temperatureksponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

der
tin = tilførselstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= returtemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor [K]

Beregning:

ф = K x ∆Tn

Installasjon

Mål for radiatortypen C11, C21, C22 och C33. Mål i mm. Installasjonen kan også gjøres med gulvkonsoller. Se siden Tillbehör.

C/C =Radiatorens høyde minus 50 mm


For riktig installasjon av radiatorer er det av vesentlig betydning at monteringen av radiatoren utføres på en slik måte at den er egnet for den bruk den er beregnet på, OG for forutsigbar feilbruk. En rekke elementer må tas i betraktning før monteringen ferdigstilles, inkludert hvordan radiatoren festes til veggen, hvilken type vegg den festes på, samt dennes tilstand, i tillegg til eventuelle andre krefter eller vekter som kan virke på festet.Tilbehør

Monclac -vægkonsoll

Purmo Monclac -gulvkonsoll

Lufte- og tappeplugg 1/2"

Tipex (RAL 9016)

Hygienesertifikat Compact og Ventil Compact

Purmo Teknisk brosjyre 09-2017

Rettig Varme AB gir 10 års garanti fra produksjonsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Det defekte produktet erstattes med ett likt eller teknisk sett tilsvarende produkt uten ekstra kostnader.

Garantien gjelder ikke skader oppstått pga feil lagring, behandling under transport, på arbeidsplass eller ved installasjon. Garantien gjelder heller ikke ved feil bruk som gir indre eller ytre rust skader, overtrykk eller frostskader.

Garantien dekker ikke skader som feil produkt har forårsaket, kostnader som oppstår ved bytte av produkt, kundens produksjonstap,gevinst som uteblir eller andre indirekte kostnader.

Ved garantispørsmål, ta kontakt med forhandler, legg ved ordrebekreftelse, fraktseddel, radiatorens identitetsnr. eller annet papir på produktet og leveringstid.