Norge
Stålpanelradiatorer

PURMO Plan Ventil Compact [FCV]

Stålpanelradiatorer - PURMO Plan Ventil Compact [FCV]

Plan Ventil Compact er en radiator med helt plan front, som tilfredsstiller de aller strengeste kravene til kvalitet og effekt. Radiatoren leveres med integrert luftventil. Utvalget av størrelser og farger er identisk med vårt øvrige sortiment av radiatorer. Purmo Plan Ventil Compact er utstyrt med topprist og endeplater. Alle Purmo radiatorene er laget for installasjon i lukkede systemer for vannbåren varme.

Heavy duty

Purmo Plan Ventil Compact er nå også tilgjengelig med en ekstra sterk overflate ”Heavy Duty” som tåler et støt. Denne radiatoren med tykkere stålplate egner seg spesielt godt på steder der radiatoren kan utsettes for støt, for eksempel på skoler og møte-/forsamlingslokaler i offentlige bygg.

+
Radiatortype: FCV 11, 21, 22, 33
Konstruksjon:  EN442-1
Materiale: Kaldvalset stål EN 10130
Lakkering:

Overflatebehandling utføres i fem trinn:

  • alkalisk avfetting
  • fosfatering
  • kataforetisk grunnmaling
  • pulverlakkering med epoxypolyester
  • herding (ca 200°C)
I henhold til DIN 55900.
Farge:  Hvit RAL 9016
Trykklasse: 10 bar
Standardtilkopling: 2 bunntilkoplinger og 4 endetilkoplinger, ½" ISO 228.
Kvalitetsnorm: ISO 9001 og ISO 14001
Høyder: 300, 400, 500 og 600 mm
Lengder: 400-3000 mm
Konsoler:  400-1600 mm 2 st
1800-3000 mm 3 st 
Levering:  5 uker 

Radiatortyper

FCV 11

FCV 21

FCV 22

FCV 33

Anslutning

Det integrerte ventilanlegget buttsveises til radiatorens ramme tidlig i produksjonsstadiet. I øvre del av ventilanlegget koples en ventilinnsats som er enten Purmo M30, Purmo RD eller Purmo RDF (se s. 124). I nedre del av ventilanlegget finnes koplinger med innvendige R 1/2” gjenger for kopling til systemet.

Bunntilkopling

Ved hjelp av det innebygde ventilanlegget kan radiatoren koples til varmesystemet fra undersiden. Vi anbefaler bruk av avstengningsventiler. Kopling på høyre side er standard. Ved spesialbestilling kan vi også levere kopling på venstre side.

Tilkopling på en side

Ved tilkopling i samme ende må det brukes eksterne ventiler i inngangs- og utgangssidene. Koplingene på undersiden må utstyres med en ordentlig blindplugg.

Diagonal tilkopling

Ved krysskoplinger må det brukes eksterne ventiler i inngangs- og utgangssidene. Koplingene på undersiden må utstyres med en blindplugg.

Serietilkopling

Ved tilkopling i samme ende må det brukes eksterne ventiler i inngangs- og utgangssidene. Koplingene på undersiden må utstyres med en blindplugg.

OBS! Rørtilkoplingene bør være som på bildet ovenfor. Feiltilkopling reduserer radiatoreffekten.

Effektberegning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Varmeeffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
der den logaritmiske overtemperaturen er
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk overtemperatur, K
ΔTn = standard overtemperatur= 49,83 K
n = temperatureksponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

der
tin = tilførselstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= returtemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K

70/40/20=32,74K

Installasjon

C/C = Radiatorens høyde minus 50 mm.

Produktetiketten skal være vendt mot veggen ved montering. Type 33s etikett skal være vendt utover.

Tilbehør


Monclac -vægkonsoll

Luft- og tappeplugg 1/2"

Tipex (RAL 9016)

Purmo M30 ventilinsats

Purmo RD ventilinsats

Purmo RDF ventilinsats

Hygienesertifikat Compact og Ventil Compact

Purmo Plan Ventil Compact & Ramo Ventil Compact [FCV/RCV]

Purmo Teknisk brosjyre 01-2015

Rettig Varme AB gir 10 års garanti fra produksjonsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Det defekte produktet erstattes med ett likt eller teknisk sett tilsvarende produkt uten ekstra kostnader.

Garantien gjelder ikke skader oppstått pga feil lagring, behandling under transport, på arbeidsplass eller ved installasjon. Garantien gjelder heller ikke ved feil bruk som gir indre eller ytre rust skader, overtrykk eller frostskader.

Garantien dekker ikke skader som feil produkt har forårsaket, kostnader som oppstår ved bytte av produkt, kundens produksjonstap,gevinst som uteblir eller andre indirekte kostnader.

Ved garantispørsmål, ta kontakt med forhandler, legg ved ordrebekreftelse, fraktseddel, radiatorens identitetsnr. eller annet papir på produktet og leveringstid.