Lithuania
Plokščių radiatoriai

PURMO Air

Plokščių radiatoriai - PURMO Air

 

Purmo Air sudaro radiatorius Purmo ir vėdinimo komplektas PA11 arba PA22.

Sistemos veikimo principas yra paprastas. Išorinėje sienoje įtaisytu 100 mm skersmens kanalu, einančiu už radiatoriaus, išorinis oras patenka į filtravimo kamerą. Perfiltruotas oras prateka per radiatorių, kur yra sušildomas. Švarus ir pašildytas oras be garso įplaukia į patalpą. Vėdinimo sistema Purmo Air nesukelia didesnio energijos suvartojimo. Sistema leidžia užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančią ventiliaciją ir tiekti bei šildyti tik higieniniu požiūriu reikiamą išorinio oro kiekį.

Vėdinimo sistema Purmo Air skirta naudoti centrinio šildymo vandens instaliacijose pastatuose su įrengta mechanine ištraukiamąja ventiliacija.

Sistemą galima montuoti įvairiuose objektuose, tokiuose kaip:

  • gyvenamieji pastatai
  • viešbučiai
  • ligoninės
  • senelių namai
  • ir t. t.

Skandinavijos šalyse sistema Purmo Air sulaukė didelio pripažinimo. Suomijoje ši sistema instaliuojama 20 proc. naujų pastatų.

 

+

 

Techniniai duomenys:

Filtro klasė: F7
Radiatorių aukštis sistemoje:  300,450, 500, 600 mm
Radiatorių ilgis sistemoje: 700*, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Aukštis: 79 mm
Plotis: 567 mm
Gylis: 77 (PA11), 119 (PA22)
Masė: mažd. 3 kg
Spalva: RAL 9010 sniego baltumo
Paviršiaus apdorojimas: šratasrautis apdirbimas, riebalų valymas, fosfatavimas, skalavimas demineralizuotu vandeniu, pasyvavimas chromu, elektrostatinis purškimas 
Higienos pažymėjimas: HK/B/1503/01/2005
Garantija: 10 metų

* 700 mm ilgis taikomas tik C tipo Purmo radiatoriams.

Plieno storis pagal EN-442 standartą

Išmatavimai

Techniniai duomenys:

Filtro klasė: F7
Radiatorių aukštis sistemoje:  300,450, 500, 600 mm
Radiatorių ilgis sistemoje: 700*, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Aukštis: 79 mm
Plotis: 567 mm
Gylis: 77 (PA11), 119 (PA22)
Masė: mažd. 3 kg
Spalva: RAL 9010 sniego baltumo
Paviršiaus apdorojimas: šratasrautis apdirbimas, riebalų valymas, fosfatavimas, skalavimas demineralizuotu vandeniu, pasyvavimas chromu, elektrostatinis purškimas 
Higienos pažymėjimas: HK/B/1503/01/2005
Garantija: 10 metų

* 700 mm ilgis taikomas tik C tipo Purmo radiatoriams.

Šiluminis galingumas

Radiatorių Purmo C ir Purmo V šiluminė galia naudojant vieną Purmo Air komplektą :

[W] šiluminiam koeficientui, kurio maitinimo ir grįžties temperatūra yra 75/65ºC, kai oro šildomoje patalpoje temperatūra yra 20 ºC, pgl. normą PN-EN 442.

aukštis 300 450 600
ilgis tipas C i V C i V C i V
tz/tp
22
33
11
22
33
11
22
33
700
75/65ºC
714
1098
891
1362
800
75/65ºC
911
1216
791
1228
1672
990
1526
2104
900
75/65ºC
867
1358
1089
1691
1000
75/65ºC
1100
1478
943
1489
1043
1188
1856
2574
1100
75/65ºC
1020
1619
1287
2021
1200
75/65ºC
1289
1741
1096
1749
2414
1385
2185
3044
1400
75/65ºC
1478
2003
1249
2009
2785
1583
2515
3514
1600
75/65ºC
1667
2266
1402
2270
3156
1780
2844
3984
1800
75/65ºC
1856
2529
1554
2530
3527
1978
3173
4454
2000
75/65ºC
2045
2791
1707
2790
3899
2176
3503
4925

 

Radiatorių Purmo Plan šiluminė galia naudojant vieną Purmo Air komplektą:

[W] šiluminiam koeficientui, kurio maitinimo ir grįžties temperatūra yra 75/65ºC, kai oro šildomoje patalpoje temperatūra yra 20 ºC, pgl. normą PN-EN 442.

aukštis 300 450 600
ilgis tipas PLAN DF PLAN DF
PLAN DF
tz/tp
22
33
11
22
33
11
22
33
700
75/65ºC
800
1063
754
1168
1595
871
1342
1849
800
75/65ºC
891
1197
836
1307
1795
967
1504
2081
900
75/65ºC
983
1328
917
1446
1996
1063
1666
2314
1000
75/65ºC
1074
1460
999
1585
2196
1160
1829
2546
1200
75/65ºC
1257
1724
1163
1863
2597
1352
2153
3010
1400
75/65ºC
1439
1989
1326
2141
2998
1544
2478
3474
1600
75/65ºC
1622
2253
1490
2419
3399
1736
2802
3938
1800
75/65ºC
1805
2518
1656
2698
3801
1928
3126
4402
2000
75/65ºC
1987
2782
1817
2976
4202
2121
3451
4866

Lentelėse pateiktos pavyzdinės, tipinės patalpoje vyraujančios sąlygos: instaliacijos parametrai 75/65/20ºC, 10 Pa vakuumas patalpoje, kurio sąlygomis sistema privalo tiekti į patalpas 10 litrų oro per sekundę. Daroma prielaida, kad 10 proc. išorinio oro patenka į patalpas infiltracijos būdu, t. y. ne per sistemą Purmo Air. Ventiliaciniams radiatoriams suprojektuoti ir parinkti naudojama programa Purmo Air. Naujausią programos versiją galima rasti mūsų tinklalapyje Internete adresu http://www.purmo.com arba gauti CD diske su pagalbinėmis projektavimo programomis. 

Programa leidžia pasirinkti optimaliausią sprendimą. Be bendros galios, programa nurodo vidutinę oro temperatūrą virš radiatoriaus ti,ref:

  • žemas reikalavimų lygis: ti,ref > tpom - 8ºC 
  • aukštas reikalavimų lygis: ti,ref > tpom - 2ºC (pvz., vaikų kambarys, kambarys, kuriame slaugomas ligomis ir pan.)

Projektuojantis asmuo taip pat turi apibrėžti patalpoje vyraujantį vakuumą ir procentinę per nesandarias konstrukcijos vietas patenkančio oro dalį.
Šie duomenys yra būtini tam, kad sistema veiktų nepriekaištingai

Saugumas ir komfortas

Kad vėdinimo sistema veiktų saugiai, vandens temperatūra šildymo sistemoje turi būti valdoma oro automatikos. Patariama naudoti termostatinius vožtuvus su jutikliu, įtaisytu po radiatoriumi. Termostatui išjungus radiatorių, pučiamas oras pradedamas aušinti, todėl vožtuvas ir vėl atsidaro. Pulsuojantis vožtuvo režimas neleidžia orui pernelyg atvėsti ir pašalina radiatoriaus užšalimo riziką.

Filtruojančio įdėklo keitimo periodiškumas priklauso nuo išorinio oro kokybės. Oro kokybė didmiestyje yra vienareikšmiškai blogesnė nei oro kokybė priemiesčiuose. Todėl filtruojančio įdėklo būklę reikia kontroliuoti reguliariai, kad būtų rasta optimali filtro veikimo tarp patikrinimų trukmė. 

Filtrą reikia keisti tada, kai jis yra užsiteršęs. Vidutiniškai filtras keičiamas kartą per metus. Kad filtrą galima būtų išvalyti arba pakeisti, reikia atsukti filtravimo kamerą įtvirtinančius varžtus ir ją atidaryti. Kanalo paviršius galima valyti dulkių siurbliu arba šepečiu.

 

Slėgio sumažėjimas, reguliavimas


Kad ventiliacija veiktų nepriekaištingai, projektavimo metu reikia atsižvelgti į reikalaujamą slėgio skirtumą, t .y. vakuumą. Jis neturi būti pernelyg didelis pastato sandarumo atžvilgiu, nes tokiu atveju oras iš išorės pritekės per nesandarias vietas. Rekomenduojamas slėgio sumažėjimas neturi viršyti 12 Pa. Tiekiamosios ventiliacijos kanalo forma ir išorinės grotelės turi įtakos slėgio nuostoliams. Į šias konstrukcines dalis turi būti atsižvelgta projektavimo metu.

Jeigu pastatas yra nesandarus, į patalpas pateks nekontroliuojamas išorinio oro kiekis ir šiluminės energijos poreikis padidės. Tokiu atveju reikia atsižvelgti į papildomus šilumos nuostolius ir atitinkamai keisti radiatorių matmenis.

Pilnai atidarytas išorinio oro tiekimo kanalas leidžia tiekti šviežią orą į patalpą, skirtą dviem asmenims. 

Vienam asmeniui skirtose patalpose kanale montuojamas specialus flanšas (pridedamas prie komplekto), ribojantis tiekiamo oro kiekį perpus. Purmo Air leidžia paprastu būdu užaryti oro pritekėjimą, pvz., kilus gaisro rizikai arba esant dujų nuotėkiui. Tereikia pasukti filtruojantį įdėklą 90º kampu ir įdėklo šoniniu paviršiumi uždaryti per radiatorių pratekančio oro srovę.  
 

Papildomas ventiliacinio oro kiekio reguliavimas vyksta per ištraukiamąsias groteles, įtaisytas virtuvėse, vonios kambariuose ir tualetuose. Bendras ventiliacinio oro kiekis gali būti reguliuojamas ventiliatoriaus arba droselinių sklendžių pagalba.  

 

 

 

 

 

 

Garso izoliacija

 

Matavimo metodas: ISO 140-10:1991
Klasifikacija: ISO 717-1:1996
Referencinis paviršius: 10 m

Tiekiamo oro kiekį ribojantis flanšas garso izoliacijos rodiklį pagerina perpus, t.y. maždaug 3 dB. .

 

 

Santrumpos:

f - dažnis, Hz

Dn,e - gryno oro tiektuvo garso izoliacija vienoje trečiojoje oktavinės juostos dalyje, dB

Dn,e,w - gryno oro tiekimo izoliacijos koeficientas, dB

Ctr - korekcinis koeficientas – kelių eismo keliamas triukšmas, dB

C - bendrasis korekcinis koeficientas, dB

 

Talpa ir svoris

PA11

Purmo Air PA11 skirta montuoti su radiatoriumi Purmo C11, V11 arba DF11. Sistemoje yra įtaisytas šukinis tarpiklis, nukreipiantis oro srautą į tarpą tarp konvekcinių elementų ir radiatoriaus plokštės.

DĖMESIO! Šukinis tarpiklis vaidina itin svarbų vaidmenį. Be šios dalies įrengimas neveiks tinkamai.

 


 

PA22

Purmo Air PA22 skirta montuoti su radiatoriumi Purmo C22, C33, V22, V33, DF22 arba DF33. Joje įtaisytos dalys, nukreipiančios oro srautą tarp plokščių, iš apačios link radiatoriaus viršaus.

Būtina prisiminti, kad ventiliaciniai komplektai Purmo Air tinka naudoti tik su 11, 22, 33 tipo radiatoriais. Tuo tarpu naudoti su 10, 20, 30 tipo radiatoriais ji netinka.

Purmo Air komplektai gaminami dviejų tipų: PA11 ir PA22. Pirmasis (PA11) skirtas naudoti su 11 tipo radiatoriais, antrasis (PA22) – su 22 ir 33 tipo radiatoriais (būtina prisiminti, kad radiatoriaus V33 atveju maitinimas turi būti prijungiamas iš dešinės pusės. 

Tvirtinimo detalės

Techninis katalogas - Plokščių radiatoriai

PURMO plokštinių radiatorių garantiojos sąlygos

 

1. PURMO plokštiniai radiatoriai įvedami į apyvartą pagal sutikimo deklaraciją PN-EN 442 pagal įstatymą apie statybinius gaminius bei Infrastruktūros ministro įsakymą apie statybinių gaminių sutikimo deklaravimo būdus bei apie CE ženklų ženklinimo būdus.

2. PURMO plokštiniai radiatoriai skirti montauoti vandeninioje centralinio šildymo instaliacijoje ir turi būti vartojami pagal Infrastruktūros ministro įsakymą dėl techninių sąlygų, kokiam turi atsakyti statybos bei jų išdėstymas, o taip pat pagal lenkų normas.

3. RETTIG HEATING Sp. z o.o. su buveine Rybnik mieste, Przemysłowa g. (toliau vadinama Garantu) suteikia Lenkijos teritorijoje 10metinę garantiją (skaičiant nuo pirkimo dienos) visiems PURMO radiatoriams bet ne ilgiau kaip 11 metų nuo pagaminimo datos paženklintos ant radiatoriaus.

4. Garantija apima radiatorius pajungtus su vandenine centralinio šildymo instaliacija padaryta iš vamzdžių iš juodų plienų, vario arba iš dirbtinių medžiagų su antidifuziniu užtvaru ir montuotus gyvenamuosiuose patalpose, biuruose, ir kituose patalpose, kuriose neatsiranda esančių ore substancijų keiksmingas korozinis veikimas, o ypač nėra nuolatinės arba laikinės drėgmės radiatoriaus paviršiuje. Garantijos laiku radiatoriai ir jų dalys, kuriose pasirodys trūkumai iš gamintojo kaltės ir jie bus skelbiami ne vėliau kaip 1 mėnuo nuo jų suradimo datos, bus pakeičiami naujomis be trūkumų.

5. Garantijos gavimo pagrindas yra:
· pirkimo pažymėjimo pasisąvinimas – t.y. reikia turėti sąskaitą-faktūrą
· radiatorių montavimas pagal lenkų taisykles surašytas centralinio šildymo instrukcijoje uždarytai šildymo sistemai su plėvelės indu, aprūpintai į vietinio vėdninimo instaliaciją (be centralinės vėdinimo sistemos), su tiekimu iš keičiamo šilumos mazgo arba iš vietinio katilino.

Instaliacija turi būti užpildyta ir papildinama vandenimi atsakingos kokybės, kurios svarbiausieji kokybės rodikliai negali viršyti tokių verčių kaip:
· bendras chloridų ir sulfatų jonų turinys negali viršyti 150 mg/l (instaliacijai iš vario vamzdžių ne didesnis kaip 50 mg/l)
· deguonies turinys negali viršyti 0,1 mg/l,
· pH vandens reakcija turi atsakyti 8.0 ÷ 9.5,
· bendras kietumas negali viršyti 4.0 mval/l

- leidžiamas PURMO plokštinių radiatorių montavimas nedideliose instaliacijose iki galos 25 kW atviros sistemos su sąlyga, kad šitose instalaicijose vartojami korozijos inhibitoriai.

6. Garantija nesuteikiama radiatoriams:
· montuotams centralinio šildymo instaliacijoje, kuri pajungta su aukštos temperatūros šilumos tinklu per hidroelevatorių arba siurblio maišymo mazgą,
· montuotams baseinuose, automobilių plovyklose, skalbyklose, skerdyklose, tualetose, vonios kambaruose ir kitose patalpose, kur veikia keiksmingos korozinės substancijos, esančios ore, o taip pat atsiranda nuolatinis ar laikinis radiatoriaus paviršiaus sudrėkiniams - neliečia higieninių radiatorių versijoje su pridedama antikorozine apsauga, kuriems garantija suteikiama 6 metams bet neilgiau kaip 7 metai nuo pagaminimo datos.
· montuotams centralinio šildymo instaliacijoje, kuri turi nuolatinį pajungimą su vandens instaliaciją nevartojant pajungimo vietoje armatūros saungančios nuo grąžinimo perplovimus tv. prieš sugadinimą
· montuotams centralinio šildymo instaliacijoje, kuri bus tuštinama iš vandens dažniau ir ilgesniam laikui kaip reikalauja eksploatacijos sąlygos,
· montuotams garų instaliacijose,
· ontuotams instaliacijose kartu su radiatoriumi kito tipo (iš ketaus, aliuminio, vario, vario-aliuminio), kurių kiekis viršyja 50% visų radiatorių instaliacijoje.

7. Garantija neapima pažeidimų kylančių iš netaisyklingo vartojimo, laikymo, transporto bei gaminio vartojimo ne pagal paskyrimą. Tai liečia prieš visų radiatorių:
· laikytų laisvame ore prieš monatvimą,
· su mechaniškais pažeidimais,
· suterštų viduje kietaisiais kūnais ir keiksmingais skysčiais,
· deformuotų dėl per augšto bandymo slėgio arba statinio slėgio instaliacijoje,
· deformuotų dėl instaliacijos užšaldymo.

8. Gaminiui suteikiama garantija, kada pirkėjas arba tretieji asmenys nebando taisyti arba keisti gaminį be garanto sutikimo.

9. Trūkumų pasirodymo atveju garantijos laiku reikia pradėti reklamacijos veiksnius nuo paskelbimo Pardavejui apie tūkumą, užpildant specialų reklamacijos formuliarą ir tiksliai aprašyti trūkumą bei įrašyti visas reikalingas informacijas formuliare. Prie formuliaro pridėti sąskaitą – faktūrą. Pardavėjas priima reklamaciją ir siunčia ją Garantui registruotu laišku per 24 valandas nuo formuliaro gavimo. Garantas yra įsipareigotas atsakyti per 14 dienų nuo reklamacijos gavimo dienos.

10. Kad nagrinėti reklamaciją Garantas turi apžiurėti gaminį. Apžiūrėjimas gali būti atliktas radiatoriaus montavimo vietoje arba kitoje Gargantui nurodytoje vietoje. Reklamacijos pripažinimo atveju, Garantas įsipareigoja per 14 dienų nuo pripažinimo datos nemokamai pataisyti arba pakeisti gaminio dalis, pripažintos kaip ydingos iš netaisyklingos gamybos priežasties arba padarytos iš netinkamos medžiagos, arba pakeisti visą radiatorių naujam be trūkumų. Trūkumų neturinčių įtakos į radiatoriaus funkcjonalumą atveju, Garantas gali pasiūlyti Pirkėjui kainos nuolaidą.

11. Garantas pasilieka sau teisę pasirinkti reklamacijos vykdymo rūšį.

12. Garantijos laikas ilginamas už taisymo laiką, skaičiuotą nuo gaminio pristatymo Gargantui datos iki pataisymo dienos, o radiatoriaus pakeitimo naujam atveju, garantijos laikas prasidėda iš naujo.

13. Garantas pasilieka sau teisę keisti savo gaminius be ankstesnio pranešymo apie tai, su sąlygą, kad tai nebus esminius techninius elementus turinčius įtaką į radiotariaus pasirinkimą.

14. Radiatorius montuoti fabrikiniame individualiniame įpakavime. Ipakavimas turi likti ant radiatoriaus net tada, kada centralinio šildymo instaliacija paleidžiama kad šildyti statybą apdailinimo darbų laiku arba namo nusausinimo tikslu. Siūloma nuimti įpakavimą, kada jau visi apdailinimo darbai pasibaigė.

15. Draudžiama tuštinti visą instaliaciją arba jos dalis iš vandens ir laikyti tokioje padėtyje. Draudimas liečia ir naujos instaliacijos sandarumo bandymo laiku. Jeigu reikia ištuštinti instaliaciją pvz. remonto arba konservacijos laiku, vandenį pašalinti tik iš tos instaliacijos dalies, iš kurios būtina tai padaryti. Po darbų atlikimo ištuštintą instaliacija iškart užpildyti vandenimi. Vandens kiekį, suvartotą centralinio šildymo instaliacijos užpildymui ir papildymui, reikia kontroliuoti vartojant atsakingą įrengimą vandens matavimui.

16. Darbinis slėgis centralnėje šildymo instaliacijoje su PURMO plokštiniais radiatoriais negali viršyti 10 bar (6 bar PURMO radiatoriams Planora) o maksimali darbinė temperatūra 110 oC.
Aukštose patalpose vartoti instaliacijos padalijinimą į zonas. Instaliacijos sandarumo patikrinimą atlikti su bandymo slėgiu lygiam darbiniam slėgiui šiai instaliacijai plus 2 bar, bet slėgis negali būti mažesnis kaip 4 bar.
Maksimalus leidžiamas slėgis instaliacijos sandarumo bandymo laiku yra 12 bar (8 bar PURMO radiatoriams Planora).

17. Šios garantijos sąlygos parduotam gaminiui neapriboja ir nenutraukia pirkėjo įteisinimų kilančių iš prekių nesutikimo su sutartimi pagal Įstatymą iš 2002m. 07. 27 d. apie vartotojų pardavimo sąlygas bei Civilinio kodekso pakeitimą (Dz. U. 2002, nr. 141, poz. 1176).