Danmark
Panelradiatorer

PURMO Vertical [VR]

Panelradiatorer - PURMO Vertical [VR]

 

Vertical er en klassisk panelradiator, som er blevet vendt lodret for at udnytte vægpladsen bedst muligt. Det kan være et spørgsmål om plads eller om smag – Vertical er løsningen i begge tilfælde. Den samme varmeeffekt, design og konstruktion i høj kvalitet, designet med 90 graders bøjning. Vertical fås også med tilbehør såsom en håndklædestang, der gør den ekstra praktisk og anvendelig.

+
Radiatortyper: VR 20, VR 21 og VR 22
Konstruktion:  EN 442-1
Material: Koldvalset stålplade EN 10130
Overfladebehandling: Overfladebehandling i fem faser:
 • Alkalisk affedtning
 • Fosfatering
 • Kataforetisk grundmaling
 • Pulverlakering med epoxypolyester
 • Indbrænding ved ca. 200°C
Overfladebehandlingen opfylder kravene i DIN 55900
Farve:  Hvid RAL 9016.
Driftstryk: 6 bar
Tilslutning: 2 midttilslutninger nedefra 1/2" ISO 228,
50 mm mellemrum, og 4 sidetilslutninger 1/2" ISO 228.
Certificeringer: ISO 9001 og ISO 14001
Højder: 1800, 1950 og 2100 mm
Længder: 300, 450, 600 og 750 mm
Levering:  1-4 uge 

Typer

VR 20

VR 21

VR 22

Tilslutning

Bund-tilslutning

Midt-tilslutning

Andre tilslutninger ikke mulige.

Effektberegning

Effekterne beregnes logaritmisk ved hjælp af Excel-tabeller. Link til effektberegningssiden
Temperatursæt 70/40/20 giver Δt 35°C. Normydelse EN442 giver Δt 50°C

Installation

C 300 450 600 750
C1 75 100 175 250
C2 50 125 200 275

Type 20, 21

a 108
b 67
c 27

 

B 1800 1950 2100
B1 1450 1600 1750

Type 22

a 133
b 67
c 27

I forbindelse med korrekt installation af radiatorer er det vigtigt, at radiatoren monteres på en måde, der letter den tilsigtede betjening og forudsigelig fejlbetjening af radiatoren. Det er nødvendigt at tage hensyn til en række forhold, herunder hvilken fastgørelsesmetode der bruges til at fastgøre radiatoren til væggen, væggens type og tilstand samt andre potentielle kraft- eller vægtpåvirkninger, inden installationen afsluttes.

Tryktab og forudindstilling

Rak & vinkel designventil

Termostat inkluderet, 7-28 grader Celsius.


1-rörssystem

2-rörssystem

 

Presetting 1 2 3 4 5 6
kv-value at 1 K P-deviation 0.08 0.13 0.20 0.22 0.25 0.28
kv-value at 1.5 K P-deviation 0.08 0.15 0.26 0.32 0.37 0.42
kv-value at 2 K P-deviation 0.08 0.15 0.28 0.37 0.44 0.52
kvs           0.75

 

VVA-ventil

Termostat er ikke inkluderet

Tilbehør

Radiatorforpakningen indeholder konsoller, 2 sideplader, installationsclips, luftskrue, 3 blindpropper samt skruer og rawplugs

 


VENTILER

Designventil vinkel, krom

VVS nr. 32 8889 204 

Designventil lige, krom

VVS nr. 32 8889 104 

Designventil vinkel, hvid

VVS nr. 32 8889 205

Designventil lige, hvid

VVS nr. 32 8889 205


Håndklædestang Vertical

300 mm

450 mm

600 mm

750 mm

Neutral produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse til Vertikal (VR)


Type: V20;V21;V22 vertikalradiator i stål med Sideplader. Vægmonteret.

Konstruktion: EN 442-1

Materiale: Paneler: 1,15 mm stålplader - EN 10130

Overfladebehandling: 

 • Alkalisk affedtning
 • Fosfatering
 • Kataforetisk rustbeskyttende grundmaling
 • Polyester-epoxy pulverlakering
 • Indbrænding ved ca. 200°C
 • Pulverlakeret hvid, RAL 9016, glans 80% - DIN 55900

DGNB/VOC: Volatile organic compounds/Flygtige organiske forbindelser – PURMO radiatorer afgiver ingen VOC – dokument vedr. Dette findes på vores hjemmeside.
            
Driftstryk: 6 bar

Anboringer: A;B;C;D Jævnfør tegningsmateriale og Radiatorskema til højre - venstre side, størrelse 1/2".

Certificering: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001

Form: 1-2 rektangulære lodrette paneler med x konvektorer, påmonteret toprist og sideplader.

Dimensioner: L x H x D: 300, 450, 600, 750 x 1800, 1950, 2100 x 81, 81, 106 mm. Jævnfør tegningsmaterialet.

Sideplader: 0,6 mm stålplader (sideplader)

Konvektorlameller: 0,4 mm stålplader

Bæringer: Faste vægkonsoller. Afstand til væg 27 mm.

Tilbehør: Leveres med  vægkonsoller, 2 sideplader, installationsclips, installationsskabelon, samt 1 luftskrue og 3 blindpropper, skruer og rawlplugs.
 

 

 

Rettig Värme Ab yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet.

Garantien dækker heller ikke skader såsom indvendige og udvendige korrosionsangreb, opstået på grund af ukorrekt behandling, skader forårsaget af ætsende stoffer, for højt tryk og frostpåvirkning. PURMO radiatorerne er beregnede til opvarmning af almindelige rum. Såfremt radiatoren skal installeres i vådrum, skal den altid monteres mod tør væg og ikke f.eks. i bruseniche.

Garantien dækker heller ikke skader forårsaget af et fejlbehæftet anlæg, kundens produktionstab, udeblivelse af gevinst eller andre indirekte omkostninger. På elektriske komponenter i Aquilo og Belize E2 programmet ydes der 2 års garanti.

Ved reklamation skal sælgeren kontaktes og der skal forevises ordrebekræftelse, fragtbrev, radiatorens identifikationsnummer eller anden form for pålidelig information om produktet og leveringstidspunktet.

Garantien forudsætter desuden, at den defekte radiator returneres til Rettig Lämpö til undersøgelse senest en måned fra reklamationsdatoen, såfremt andet ikke er aftalt.

I øvrigt i henhold til FB-VVS.