Danmark
Panelradiatorer

PURMO Plan Compact [FC]

Panelradiatorer - PURMO Plan Compact [FC]

Purmo kan nu tilbyde Plan Compact! En almindelig kompakt radiator uden integreret ventiltilslutning. Og selvfølgelig med en glat smuk frontpanel. Purmo Plan Compacts frontpanel er helt plan og leveres monteret med sideplader og topriste. Udvalget af modeller er lige så stort, som det er for alle vores panelradiatorer. Udvalget er markedets bredeste. Alle Purmos radiatorer leveres naturligvis med 10 års kvalitetsgaranti.

+
Konstruktion: EN 442-1
Materiale: Koldvalset stålplade EN 10130
Overfladebehandling:

Overfladebehandling i fem faser:

 • alkalisk affedtning
 • fosfatering
 • kataforetisk rustbeskyttende grundmaling
 • polyester-epoxy pulverlakering
 • indbrænding ved ca. 200°C
Overfl adebehandlingen opfylder kravene i DIN 55900.
Farve: Hvid, RAL 9016.
Driftstryk: 10 bar
Anboring: 4 x 1/2" ISO 228
Certificering: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001
Højde: 300, 400, 450, 500, 600 og 900 mm
Længde: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600 og 3000 mm
Typer: FC 11, enkeltplade med én konvektionslamel
FC 21, dobbeltplade med én konvektionslamel
FC 22, dobbeltplade med to konvektionslameller
FC 33, tredobbelt plade med tre konvektionslameller
Konsoller: Væg- eller gulvkonsoller: 400-1600 2 stk, 1800-3000 3 stk.
Levering:  1-5 uge

Typer

I Purmo Plan Compact sortimentet findes 4 radiatortyper: FC 11, FC 21, FC 22, FC 33. Mål(mm).

FC11

FC21

FC22

FC33

Tilslutning

Radiatoren skal tilsluttes som vist på denne side. Forkert tilslutning kan reducere varmeydelsen.

Radiatorerne produceres med ½" indvendig gevind.

Gavltilslutning ved samme gavl

Krydstilslutning

Serietilsutning

Effektberegning

Effekterne beregnes logaritmisk ved hjælp af Excel-tabeller. Link til effektberegningssiden
Temperatursæt 70/40/20 giver Δt 35°C. Normydelse EN442 giver Δt 50°C

Installation

Quick montagesæt medfølger og indgår i radiatorens pris for radiatortyperne FC11, FC21, FC22 og FC33. Installationen kan endvidere foretages med gulvkonsoller. Mål i mm.

Montagemål for PURMO Quick-montagesæt (standard)


Afsætningsmål for PURMO Quick-montagesætMontagemål for PURMO Monclac fjederkonsol
I forbindelse med korrekt installation af radiatorer er det vigtigt, at radiatoren monteres på en måde, der letter den tilsigtede betjening og forudsigelig fejlbetjening af radiatoren. Det er nødvendigt at tage hensyn til en række forhold, herunder hvilken fastgørelsesmetode der bruges til at fastgøre radiatoren til væggen, væggens type og tilstand samt andre potentielle kraft- eller vægtpåvirkninger, inden installationen afsluttes.

Tilbehør

Monclac fjederkonsol

 

MB ben

 

Blindprop og luftskrue 1/2"

 

 

Reparationsmaling (RAL 9016)

 

Quick montagesæt

Neutral produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse til Plan Compact (FC)


Type: C11;C21;C22;C33 panelradiator i stål med plan front, sideplader og toprist. Vægmonteret; Gulvmonteret

Konstruktion: EN 442-1

Materiale: Paneler: 1,15 mm stålplader - EN 10130

Overfladebehandling:

 • Alkalisk affedtning
 • Fosfatering
 • Kataforetisk rustbeskyttende grundmaling
 • Polyester-epoxy pulverlakering
 • Indbrænding ved ca. 200°C
 • Pulverlakeret hvid, RAL 9016, glans 80% - DIN 55900

DGNB/VOC: Volatile organic compounds/Flygtige organiske forbindelser – PURMO radiatorer afgiver ingen VOC – dokument vedr. Dette findes på vores hjemmeside.
            
Driftstryk: 10 bar

Anboringer: A;B;C;D Jævnfør tegningsmateriale og Radiatorskema til højre - venstre side, størrelse 1/2".

Certificering: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001

Form: 1-3 rektangulære lodrette paneler med x konvektorer, påmonteret toprist og sideplader samt plan frontplade.

Dimensioner: L x H x D: 400-3000 x 300-900 x 62, 72, 104, 154 mm. Jævnfør tegningsmaterialet.

Kompaktudstyr: 0,6 mm stålplader (sideplader og toprist)

Frontplade: 1,0 mm stålplade

Konvektorlameller: 0,4 mm stålplader

Bæringer: Faste quick-montagesæt eller fjederkonsoller i galvaniseret stål med nylonindlæg for lyddæmpning. Afstand til væg 25-31 mm.

Ben: Justerbare konsolben i 1,5 & 3 mm. stål på 3 mm stålfodplade. Højde 100-310 mm; Overflade og farve som radiator.

Tilbehør: Leveres med, Purmo quickkonsoller samt 1 luftskrue og 1 blindprop.
 

 

 

Rettig Värme Ab yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet.

Garantien dækker heller ikke skader såsom indvendige og udvendige korrosionsangreb, opstået på grund af ukorrekt behandling, skader forårsaget af ætsende stoffer, for højt tryk og frostpåvirkning. PURMO radiatorerne er beregnede til opvarmning af almindelige rum. Såfremt radiatoren skal installeres i vådrum, skal den altid monteres mod tør væg og ikke f.eks. i bruseniche.

Garantien dækker heller ikke skader forårsaget af et fejlbehæftet anlæg, kundens produktionstab, udeblivelse af gevinst eller andre indirekte omkostninger. På elektriske komponenter i Aquilo og Belize E2 programmet ydes der 2 års garanti.

Ved reklamation skal sælgeren kontaktes og der skal forevises ordrebekræftelse, fragtbrev, radiatorens identifikationsnummer eller anden form for pålidelig information om produktet og leveringstidspunktet.

Garantien forudsætter desuden, at den defekte radiator returneres til Rettig Lämpö til undersøgelse senest en måned fra reklamationsdatoen, såfremt andet ikke er aftalt.

I øvrigt i henhold til FB-VVS.