Danmark
Panelradiatorer

PURMO Air [AIR]

I ydervæggen bag radiatoren er der monteret en luftkanal, som tager udeluft ind i Purmo Air friskluftsventilen og radiatoren. Luften filtreres og opvarmes på samme tid. Den nødvendige sugevirkning (vacuum) kan sikres af forskellige udsugningsventilatorer. Ren og frisk luft strømmer lydløst og trækfrit ind i rummet.

Purmo Air friskluftsystemet, dvs. en Purmo Air friskluftsventil kombineret med en Purmo radiator, filtrerer og opvarmer luften. Samtidigt stopper og kompenserer den varme luftstrøm fra radiatoren kuldenedfaldet fra vinduet. En eventuel vindueskarm bør placeres således, at luften fra radiatoren kan strømme op bagom karmen. Purmo Air passer til radiatorerne Purmo Compact, Plan Compact, Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact.

Maksimal renset lufttilførsel. Purmo leverer som standard partikelfilter F9, som sikrer en markant bedre luftkvalitet.

Dette filter fjerner mere end 98 % af 1 μm-partiklerne og mere end 95 % af 0,4 μm-partiklerne, og modsvarer dermed den højeste kvalitet i branchen.

+

Fordelene ved Purmo Air

 • Frisk luft uden træk eller larm
 • Godt indeklima gennem effektiv filtrering
 • Effektiv og økonomisk opvarmning
 • Behagelig spredning af luft og varme
 • Lang levetid
 • Let rengøring og udskiftning af filter
 • Uafhængig af radiatorhøjde
 • Målene på installationen ændres ikke

 

 

Type: AIR11, AIR21, AIR22
Tilbehør: Teleskop lav eller høj
Konstruktion: EN 442-1
Materiale: Elforzinket stålplade 1,5 mm
Overfladebehandling:

Overfladebehandling sker i tre step:

 • affedtning
 • pulverlakering med epoxypolyester
 • hærdning ved 200°C
Farve: Hvid RAL 9016
Driftstryk: ISO 9001 og ISO 14001
Højde: AIR11, AIR21 og AIR22 for radiatorhøjde 300-600 mm
Teleskop T300 for radiatorhøjde 300-500 mm
Teleskop T500 for radiatorhøjde 300-600 mm
Minimumslængder for radiatorer: 1 friskluftsventil: Purmo Compact 600 mm, Ventil Compact 700 mm
2 friskluftsventiler: Purmo Compact, Ventil Compact 1200 mm
3 friskluftsventiler: Purmo Compact, Ventil Compact 1800 mm
Konsoller: Purmo Monclac fjederkonsoller
Luftstyring: AIR11 kamtætning
AIR21 og AIR22 styrevægge
Finfilter: Filterklass: F9
Patenteret system: Ja

Typer

Purmo Air passer såvel til en alm. rund gennemføring i væggen som til en såkaldt teleskopmodel (under vinduesbænken).

 • AIR 11
 • AIR 21
 • AIR 22 
 • AIR T 300
 • AIR T 500

AIR STANDARD

Luftindtag Ø 100 mm eller gennem tilsvarende luftkanal.

AIR TELESKOP

Luftindtag gennem radiatorens overside via en teleskopkanal.


Tilslutning

Anboringer

Purmo Air installationsmål. Type: AIR11, AIR21, AR22/33 for radiatortyperne 11, 21, 22 og 33. Mål (mm).

Purmo Air + Teleskop installationsmål

Type: AIR11, AIR21, AIR22 + teleskopdel for radiatortyperne 11, 21, 22 og 33. Mål (mm).

Effektberegning

Ydelseberegning


Genvej til beregningsprogram.


Varmetab og ventilation

PURMO Air har det samme dimensioneringsgrundlag som andre varmtvands varmeanlæg udstyret med mekanisk udsugningsventilator: Radiatorens varmeydelse svarer til varmetabet i rummet plus varmetabet ved ventilation. For at sikre at friskluftsystemet fungerer korrekt skal der ved valg af radiator både tages højde for komfortfaktoren, dvs. temperaturen på den tilførte luft, og den driftstrykdifference, som udsugningsventilatoren producerer. Radiatorer med friskluftsystem dimensioneres i henhold til det samlede varmetab. Det bør kontrolleres, at friskluftsystemet fungerer korrekt under alle ekstreme forhold, hvor temperaturer og luftflow adskiller sig fra hinanden. Radiatorer bør dimensioneres til drift under de mest ekstreme forhold.

Friskluftsystemet bør udformes således, at det ikke skaber irriterende træk, og  vandflow-temperaturen bør reguleres i henhold til varmetabet og udetemperaturen. Der er mange faktorer, som påvirker den måde, hvorpå mennesker føler træk: lufttemperatur og -hastighed, varmestråling, menneskers stofskifte, påklædning, alder, kondition samt andre faktorer, der involverer sansesystemet. For at opnå et passende komfortniveau kan luftens referencetemperatur (t ) bruges som kriterium: i,ref

Klasse 1: ti,ref > trum –2 °C
=> Standard målværdi for f.eks. dagligstuer, hvor opholdszonen ligger tæt på radiatorer. Klasse 1 bør overholdes ved både højhastigheds- og lavhastighedsventilation.

Klasse 2: ti,ref > trum –8°C
=> Lavere målværdi. Klasse 2 bør overholdes ved højhastighedsventilation og klasse 1 ved lavhastighedsventilation.


Luftens referencetemperatur t angiver i,ref middeltemperaturen oven over radiatoren i friskluftsystemets indsatsområde.

Bemærk! Friskluftsystemer kendetegnes normalt ved, at temperaturen på den tilførte luft falder kortvarigt, når radiatortermostaten lukkes.

Trykdifference og luftudstrømning

For at sikre korrekt ventilation og luftflow gennem radiatorer med friskluftsystem må den dimensionerede trykdifference ikke være for stor. Den korrekte trykdifference afhænger af bygningens tæthed, dvs. jo mere utæt bygningen er, jo højere er hastigheden på den udstrømmende luft (infiltration) i den totale luftfornyelseshastighed. Dimensioneringsværdien Δp = 15 Pa bør ikke overskrides, selv ikke i en tæt bygning. Formen og størrelsen på luftkanalen bag radiatoren og risten forårsager et tryktab (30-50%), som der skal tages højde for. Hvis hastigheden på den udstrømmende luft er for høj, kan radiatorernes varmeydelse vise sig at være utilstrækkelig. Der skal tages højde for denne usikkerhed ved dimensionering af radiatoren.

Trykfald for finfilter F7.  

Installation

Purmo AIR

Under normale omstændigheder, hvor der ikke findes ­noget specielt behov for lyddæmpning eller specielle design­mæssige og konstruktions mæssige hensyn, anbefales det at benytte en Ø 100 mm vægkanal (evt. større) i ydervæggen bag friskluftsventilen. Den anbefalede afstand fra gulv til ventilens underkant bør være min. 75 mm, hvilket automatisk giver en afstand på 150 mm fra gulvet til radiatorens underkant.

Purmo AIR Telescope

Hvis vægkanalen monteres i ydervæggen over radiatoren anvendes teleskopdelen AIRT300 (kort) eller AIRT500 (lang) for at lede luftstrømmen ind og ned i friskluftsventilen. Den anbefalede væggennemføring er en rektangulær kanal på mindst 25 x 300 mm eller en alternativ væggennemføring med et tilsvarende areal. For at muliggøre eftersyn og rengøring bør man placere væggennemføringen indenfor det anbefalede område. Indvendig kondens- og lyddæmpningsisolering er standard i teleskop-modellerne.

Tilbehør

Partikelfilter - F9

Med Purmo Air medfølger et luftfilter med udskilningsgrad F9 (klassificeret finfilter). Dette anbefales specielt overfor personer, som lider af allergier eller andre sygdomme.

Neutral produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse til Purmo Air

 

Type: AIR11;AIR21;AIR22 friskluftsystem i stål.

Passer til: Purmo Compact, Plan Compact, Plan Ventil Compact og Ramo Ventil Compact

Konstruktion: EN 442-1

Materiale: 1,15 mm stålplade.

Overfladebehandling:

 • Affedtning
 • Polyester-epoxy pulverlakering
 • Indbrænding ved ca. 200°C
 • Pulverlakeret hvid, RAL 9016, glans 80% - DIN 55900
   

DGNB/VOC: Volatile organic compounds/Flygtige organiske forbindelser – PURMO radiatorer afgiver ingen VOC – dokument vedr. Dette findes på vores hjemmeside.

Certificering: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001

Finfilter: Filterklasse F9

Luftstyring:

 • AIR11 – Karmtætning
 • AIR21 og AIR22 – styrevægge

 

 

 

Rettig Värme Ab yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet.

Garantien dækker heller ikke skader såsom indvendige og udvendige korrosionsangreb, opstået på grund af ukorrekt behandling, skader forårsaget af ætsende stoffer, for højt tryk og frostpåvirkning. PURMO radiatorerne er beregnede til opvarmning af almindelige rum. Såfremt radiatoren skal installeres i vådrum, skal den altid monteres mod tør væg og ikke f.eks. i bruseniche.

Garantien dækker heller ikke skader forårsaget af et fejlbehæftet anlæg, kundens produktionstab, udeblivelse af gevinst eller andre indirekte omkostninger. På elektriske komponenter i Aquilo og Belize E2 programmet ydes der 2 års garanti.

Ved reklamation skal sælgeren kontaktes og der skal forevises ordrebekræftelse, fragtbrev, radiatorens identifikationsnummer eller anden form for pålidelig information om produktet og leveringstidspunktet.

Garantien forudsætter desuden, at den defekte radiator returneres til Rettig Lämpö til undersøgelse senest en måned fra reklamationsdatoen, såfremt andet ikke er aftalt.

I øvrigt i henhold til FB-VVS.