Danmark
Purmo – radiatorer og varmeløsninger til alle varmebehov

Persondata og anvendelsesbetingelser

Persondata og anvendelsesbetingelser

Regler for persondata og anvendelsesbetingelser

Denne webside vedligeholdes af Rettig Värme Ab samt dets koncernselskaber og tilknyttede virksomheder (”Rettig ICC-koncernen”). Denne side indeholder information om Rettig Värme Ab’s anvendelsesbetingelser, og hvordan koncernen håndterer personoplysninger. Personoplysninger betegner data, som alene eller sammen med andre oplysninger kan anvendes til at identificere, kontakte eller lokalisere en specifik person, eller til at identificere et individ. Læs disse regler for persondata og disse anvendelsesbetingelser for tydeligt at forstå, hvordan vi indsamler, anvender, beskytter eller på anden måde håndterer dine personoplysninger.

1. Opbevaring og behandling af personoplysninger

Rettig ICC-koncernen kan opbevare personoplysninger i sine CRM- (Customer Relationship Management), ERP- (Enterprise Resource Planning) og markedsføringssystemer (som sammen kaldes ”Systemerne”). Oplysningerne kan omfatte navn, titel, e-mailadresse, telefonnummer og virksomhedsoplysninger. Også Google Analytics kan indsamle data, som klassificeres som personoplysninger.

2. Anvendelse af personoplysninger

Rettig ICC-koncernen anvender de indsamlede personoplysninger, som f.eks. e-mailadresser og navne, til kommunikations-, marketings- og afsætningsformål.

3. Samtykke til kontakt og opbevaring af personoplysninger

Ved indsamling af personoplysninger via formularer på vores hjemmesider kan du blive bedt om at angive dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer, websideadresse eller andre detaljer. Rettig ICC-koncernen indsamler også tilsvarende personoplysninger ved hjælp af downloadbare guider og beregningsprogrammer, der findes på websiden. Ved indsamling af personoplysninger via formularer eller downloadbare guider/programmer bør personen selv afkrydse ruden, ifald hun/han ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os eller at blive kontaktet af os (frit valg). Samtykket og datoen derfor kan gemmes automatisk i Systemerne.

Et skriftligt samtykke (pr. e-mail) indhentes af en relevant person til indlæggelse i Systemerne, hvis personen ikke selv har anmeldt sig for eksempel via en blanket på websiden.

Personoplysninger kan også indføres i Systemerne baseret på den erhvervsrolle og/eller den arbejdsgiver, man repræsenterer. Håndteringen af personoplysningerne kan baseres på, at behandlingen i henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (generel forordning om databeskyttelse eller ”GDPR”) er nødvendig til de formål, som gælder Rettig ICC-koncernens eller en tredje parts berettigede interesser, hvis ikke den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheter og friheder vejer tungere og kræver beskyttelse af de relevante personoplysninger. Baseret på denne interesseafvejning kan dine personoplysninger indhentes i direkte kontakt med en person inden for Rettig ICC-koncernen, fra officielt tilgængelige kilder (eksempelvis din virksomheds hjemmeside) eller fra andre registre.

De personoplysninger, du giver Rettig ICC-koncernen, hjælper os på to måder:

 1. Vi kan personificere din oplevelse og levere den type indhold og produkttilbud, som du er mest interesseret i.
 2. Vi kan forbedre vores hjemmeside, så den kan være til større nytte for dig.

Vi har brug for din e-mailadresse for at:

 • Sende oplysninger, som kan interessere dig, svare på forespørgsler og/eller andre spørgsmål.
 • Kunne kontakte dig ved ændringer i vores sortiment eller tilbud, som vi anser som værende nyttige for dig at deltage i.

4. Hvor længe gemmes personoplysninger

Rettig ICC-koncernen gennemgår regelmæssigt personoplysningerne i Systemerne. Vi opdaterer og korrigerer oplysninger og fjerner samtidigt oplysningerne om de personer, som har meddelt, at de ikke længere ønsker at modtage vores marketing. Oplysninger om inaktive personer fjernes i overensstemmelse med Rettig ICC-koncernens regler for beskyttelse af data og personoplysninger også i de tilfælde, hvor personen ikke har bedt os om at slette sine personoplysninger. Du kan når som helst afbryde dit abonnement på nyhedsbreve fra os ved at vælge at blive slettet af maillisten ("unsubscribe").

5. Sikkerhed mod dataindbrud

Personoplysninger, indsamlet af Rettig ICC-koncernen, opbevares i sikrede netværk og er kun tilgængelige for et begrænset antal personer, som har individuel adgang til Systemerne. Disse personer er forpligtet til at behandle personoplysningerne fortroligt. Hvis personoplysninger skulle sive ud, er Rettig ICC-koncernen forpligtet til inden for 72 timer at indberette dette til relevante databeskyttelsesmyndigheder i henhold til Rettig ICC-koncernens regler for beskyttelse af personoplysninger samt artikel 33 i GDPR. Vi hverken sælger til eller udveksler dine personoplysninger med eksterne parter.

6. Kontrol af personoplysninger

Rettig ICC-koncernen svarer på forespørgsler fra en person, om hvilke personoplysninger Rettig ICC-koncernen har indsamlet om vedkommende, inden for en rimelig tid i henhold til Rettig ICC-koncernens regler for beskyttelse af data og personoplysninger. En person har ret til at kontrollere sine personoplysninger, berigtige fejlagtige data samt være i stand til at få dem slettet fra Systemerne. Alla medarbejdere hos Rettig ICC-koncernen er blevet informeret om og har bundet sig til at efterleve Rettig ICC-koncernens regler om beskyttelse af data og personoplysninger.

7. Google Analytics & Cookies

Cookies er filer, som en website eller tjenesteleverandør overfører til harddisken på din computer via din webbrowser (med din tilladelse). Cookies muliggør, at websiden eller tjenesteleverandørens system kan genkende din webbrowser samt indsamle og huske visse data. Vi anvender for eksempel cookies til at danne et billede af dine præferencer - baseret på tidligere eller nuværende aktivitet på websiden. Dette gør det muligt for os at sørge for, at du får bedre tjenester. Vi anvender også cookies til at opstille data som websidetrafik og -interaktioner, så vi fremover kan tilbyde bedre brugeroplevelser og værktøjer. Vi kan også benytte pålidelige tredjepartsleverandører med henblik på at indsamle information for os. Oplysninger i Google Anlaytics opbevares i 50 måneder.

Du kan vælge at få en advarsel fra din computer hver gang en cookie sendes, eller du kan vælge at lukke af for alle cookies. Det gør du via indstillinger i din webbrowser. Idet forskellige webbrowsere fungerer lidt forskelligt, bør du tjekke hjælpemenuen i din webbrowser for at finde ud af, hvordan cookies skal håndteres netop på din webbrowser.

Hvis du lukker af for cookies, så kan enkelte funktioner, der hjælper med til at gøre din websideoplevelse mere effektiv, virke dårligere.

Denne webside anvender Google Analytics, et online analyseværktøj fra Google, Inc. (”Google”). Google Analytics anvender “cookies”, dvs. tekstfiler, som placeres i computere for at kunne analysere, hvordan brugerne anvender websiden. Data, genereret af en sådan cookie ved anvendelse af websiden (inklusive din IP-adresse), kan videresendes til og opbevares af Google på servere i f.eks. USA. Google kan anvende disse data til at bedømme dit websidebrug, opstille rapporter om aktiviteter på websiden for websidens indehaver og handle med andre tjenester i forbindelse med aktiviteter på websiden og brugen af Internettet. Google kan også overføre data til tredjeparter, hvis loven kræver det, eller i tilfælde, hvor en tredjepart behandler data på Googles vegne. Du kan afslå brugen af cookies ved at vælge bestemte indstillinger i din webbrowser, men bemærk venligst, at hvis du gør det, kan det ske, at du ikke længere fuldt ud har mulighed for at benytte websidens funktionalitet. Ved at bruge denne webside giver du dit samtykke til, at Google behandler dine personoplysninger på den måde og til det formål, som er beskrevet ovenfor.

8. Anvendelsesbetingelser

Rettig ICC-koncernens formål med denne webside (”Websiden”) er oplysning og kommunikation. Din adgang til og dit brug af Websiden sker på følgende betingelser og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Når du går til og opholder dig på Websiden, accepterer du nedenstående betingelser (”Betingelserne”) uden begrænsninger og forbehold.

 1. Alt materiale på Websiden er beskyttet af ophavsret, hvis intet andet er angivet. Materialet på Websiden må ikke anvendes på anden måde end den, som er angivet i Betingelserne eller i teksten på Websiden.
 2. Rettig ICC-koncernen frasiger sig alt ansvar og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader eller virus, som kan inficere dit dataudstyr eller anden ejendom på grund af din acces til, dit brug af eller dit ophold på Websiden eller gennem materiale, som er indhentet fra Websiden, inklusive men ikke begrænset til data, tekst, billeder, video- eller audiofiler.
 3. Rettig ICC-koncernen stiller ingen garantier for oplysningerne eller for deres korrekthed, og Rettig ICC-koncernen frasiger sig specifikt ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i indholdet på Websiden. Hverken Rettig ICC-koncernen eller anden part, der er med at skabe, producere eller levere Websiden, er ansvarlig for nogen direkte, tilfældig konsekvens eller indirekte eller strafbar skade, som opstår på grund af acces til eller brug af Websiden, eller uformåen til acces eller brug af Websiden.
 4. Produktfunktioner og -specifikationer, angivet på Websiden, kan ændres når som helst uden forudgående advarsel.
 5. Al kommunikation og alt materiale, som sendes til Websiden pr. e-mail eller på en anden måde, inklusive alle data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende er og vil blive behandlet som offentligt materiale og uden beskyttende ejendomsret. Alt, som du sender eller lægger ud, kan anvendes af Rettig ICC-koncernen til et eller andet formål, inklusive men ikke begrænset til kundehåndtering, markedsføring, afsætning og kundekommunikation. Desuden står det Rettig ICC-koncernen frit for, uden nogen form for kompensation til dig, at anvende eventuelle idéer, koncepter, know-how eller teknikker, som findes i den kommunikation, du sender til Websiden, uanset intentionen med brugen, inklusive men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og marketing af produkter.
 6. Materialet, der vises på Websiden, er enten Rettig ICC-koncernens ejendom eller materiale, som anvendes med tilladelse fra indehaveren. Du eller en anden, som er autoriseret af dig, må ikke anvende materialet, hvis det ikke specifikt er tilladt i disse Betingelser eller hvis en specifik tilladelse ikke er givet andetsteds på Websiden.
 7. På Websiden beskrives produkter og/eller tjenester, som kan købes generelt i Europa, men ikke nødvendigvis netop i dit hjemland eller område. Kontakt derfor først Rettig ICC-koncernen og spørg, om specifikke produkter/services er tilgængelige i dit område.
 8. Rettig ICC-koncernen er ikke ansvarlig for indholdet af de websider, der findes link til på Websiden. Hvis du følger links til andre websider, er det helt og holdent på eget ansvar. Selv om Websiden omfatter links til andre websider, er disse links kun til for at gøre din søgen efter information lettere og skal ikke fortolkes som en godkendelse af indehaveren/sponsoren af websiden eller som en godkendelse af indholdet. Rettig ICC-koncernen stiller ingen, hverken udtrykte eller underforståede, garantier for nøjagtighed, gyldighed, lovlighed eller lignende for materiale eller oplysninger, som findes på sådanne websider.
 9. Rettig ICC-koncernen kan når som helst ændre Betingelserne ved en opdatering af publikationen. Hver gang du anvender Websiden formodes det, at du godkender de aktuelle Betingelser og påtager dig at efterleve disse.

Disse Betingelser administreres af og fortolkes i overensstemmelse med finsk lovgivning uden henvisning til bestemmelser om konfliktret.

9. Varemærker

Varemærker (f.eks. Purmo), logotyper og tjenestemærker (kollektiv kaldt ”Varemærkerne”) på Websiden er varemærker, som tilhører Rettig ICC-koncernen eller som anvendes på Websiden med tilladelse fra respektive indehavere.

Kontakt os

Har du spørgsmål om vores anvendelsesbetingelser eller vores regler for persondata, er du velkommen til at kontakte os som angivet nedenfor:

Rettig Värme Ab
Tobaksgatan 16
68600 Jakobstad, Finland

[email protected]

Tel. +358 (0)6 786 9111